5 tips för lönsam rekrytering inom hållbarhet

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Text: Chef Content Foto: Karina Ljungdahl.

Rätt kompetens i organisationen har alltid varit viktigt, men när det kommer till hållbarhet är det mer angeläget än någonsin. Här delar Meritminds experter med sig av tips för att hitta de mest lämpade till hållbarhetsrapporteringen.


Det är krävande att som vd och chef hålla reda på alla nya regler som påverkar verksamheten. När det kommer till hållbarhetsrapporteringen kan man dessutom vara säker på att kraven bara ökar. Det beror inte minst på EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering som även tar sig rättsligt uttryck i den svenska årsredovisningslagen.

EU-direktivet utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och träder i full kraft 2028, men för de största företagen börjar de nya reglerna gälla redan nästa år med rapportering 2025. Det påverkar även mindre bolag, påpekar Peter Hultman, kundansvarig med fokus på bland annat hållbarhetsagendan på Meritmind – specialister på kvalificerade konsult- och rekryteringstjänster inom ekonomiområdet.

”De stora bolagen behöver rapportera hur deras leverantörer sköter sig vad gäller hållbarhet. Det betyder att mindre leverantörer kan avkrävas information om detta”, säger han.

Ta lönsamma rekryteringsbeslut – kostnadsfritt webbinarium

Konkurrensen om duktiga specialister och chefer inom ekonomiområdet är hård. I detta inspelade webbinarium får du veta hur man identifierar, attraherar och behåller rätt talanger.

Titta på webbinaret ⇒

Alltså gäller det att redan nu skapa en struktur för hur bolagets hållbarhetsrapportering ska se ut. Det här inser allt fler företag och därför har efterfrågan på nya roller inom hållbarhet, inte minst så kallade hållbarhetscontrollers, ökat.

”Det är inte så att alla företag måste anställa en hållbarhetscontroller, men det finns några faktorer som hållbarhetsarbetet för med sig ur ett rapporteringsperspektiv. Dessutom vill många verksamheter öka insatserna för hållbarhet, både ut ett employer branding-perspektiv och framför allt för att rädda planeten”, säger Peter Hultman.

Det handlar alltså om att hitta talanger som både kan hållbarhet och ekonomi. Dessa personer växer inte på träd. Därför tar många företag hjälp i rekryteringsprocessen. Till skillnad från när en CFO, HR-chef eller andra väldefinierade roller ska rekryteras gäller det här att identifiera och säkerställa rätt kompetens utan ha en färdig mall att gå efter.

Anette Wickholm, rekryteringskonsult på Meritmind, håller just nu på att rekrytera hållbarhetscontrollers åt ett par av sina kunder. Enligt henne gäller det att först och främst precisera vilken kompetens som behövs och till vilken instans rapporteringen ska ske.

”Vi hjälper till att definiera hur den här kompetensen ska se ut i just det specifika fallet. Vi kartlägger bland annat hur mogen organisationen är och vilka medarbetare som redan utför hållbarhetsarbete”, säger hon.

Men hur hittar man rätt person när man inte har ett självklart cv att gå efter?

”Det gäller att identifiera vad personen ska göra och sedan sätta samman en kravprofil utifrån det. I vissa fall är det viktigare att den sökande har rapporteringserfarenhet och erfarenhet av att hantera regelverk än att han kan allt om hållbarhet, även om hållbarhetskompetensen också är viktig”, säger Anette Wickholm och fortsätter:

”Vår rekommendation till kunden är att vara så öppen som möjligt och inte ställa absoluta krav på att man ska ha jobbat med hållbarhet tidigare. Det öppnar upp för en annan kategori av kandidater och gör det lättare att hitta den person man behöver.”

Både Anette Wickholm och Peter Hultman tycker sig ha sett tydliga tecken på att 2024 blir året då många företag börjar jobba strategiskt med hållbarhet även inom ekonomifunktionen.

”Även om det är mycket annat jobbigt som händer i vår omvärld och där företagen behöver göra geopolitiska och konjunkturmässiga prioriteringar märker vi att motståndet mot att ta tag i hållbarhetsrapporteringen är på väg att släppa. Det har både med lagar och regelverk att göra, men också om insikt att ett medvetet och strategiskt hållbarhetsarbete är bra för affärerna”, säger Peter Hultman.

Vad händer då om jag som chef för ett litet eller medelstort företag inte har kommit i gång med hållbarhetsrapporteringen?

Peter Hultman ger lugnande besked:

”Det viktigaste är att börja och ta ett steg i taget. Det behöver inte vara heltäckande på en gång. Sätt igång, välj några områden att fokusera på och gå sedan vidare.”

Anette Wickholm och Peter Hultman:

5 tips för att lyckas med rekryteringen av en hållbarhetscontroller
  1. Släpp skall-kraven. Ha ett öppet sinne och tänk utanför boxen. När det gäller en så pass ny yrkesroll som hållbarhetscontrollerns fungerar det inte att stapla skall-kraven på varandra. Tänk istället ”Det vore bra om …”
  2. Spana efter hållbarhetsutbildning eller dokumenterat intresse. Någon form av utbildning inom hållbarhet eller ett dokumenterat intresse för hållbarhet är det bra om kandidaten har.
  3. Sifferkompetens. Den som är van att jobba med siffror och kanske har en bakgrund som konsult och/eller analytiker har ofta en verktygslåda inom system och processer med sig. Detta underlättar för att kartlägga hållbarhetsarbetet i organisationen.
  4. Ta hjälp. Meritmind är specialister på rekrytering inom ekonomifunktionen inklusive hållbarhetsrapportering och identifierar och säkerställer att företag och organisationer har rätt kompetens.
  5. Lägg krut på personbedömningen. Kombinationen cv, testresultat och kompetensbaserade intervjuer ger en god grund. Undersök också hur kandidaten betett sig tidigare, för så kommer personen mest sannolikt att bete sig även framåt.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Skrivet av: Mathias Johansson