Så kan CFO:n bidra till bolagets hållbarhetsarbete

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Sedan den 1 januari 2017 måste noterade bolag lämna hållbarhetsupplysningar i årsredovisningen. För närvarande pågår diskussioner i EU som troligen kommer innebära att kravet utvidgas till att även gälla mindre och privata bolag. Hur kommer detta påverka ditt bolag och hur kan din ekonomiavdelning bidra till att hållbarhet blir en självklar del av affären? Anders Lignell, konsultchef på Meritmind, delar med sig av insikter och ger tips.

– Även om du idag inte har ett legalt krav att redovisa hållbarhetsrelaterade risker så kommer du förr eller senare behöva integrera hållbarhet i din affär. Detta kommer troligen krävas både av lagstiftaren och av dina intressenter som investerare, kunder, leverantörer och medarbetare, säger Anders Lignell.

Ekonomifunktionen får en viktig roll

Framtidens hållbarhetsrapportering kommer innebära att hållbarhetsarbetet måste genomsyra all verksamhet i organisationen, vara förankrat internt och bedrivas långsiktigt. Detta arbete får så klart även inverkan på företagets ekonomi vad gäller dess intäkter och kostnader. Hållbarhetsarbetet bör inte heller bara ses som en kostnad utan också som en viktig investering i långsiktig utveckling som kan bidra positivt till lönsamheten.

Här får ekonomiavdelningen en viktig roll – både på strategisk och operativ nivå – att integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen så att den blir en naturlig del av den övergripande affärsstrategin och behandlas som vilken affärskritisk fråga som helst. Bland annat blir det viktigt att identifiera, systematisera och välja vilka nyckeltal som är relevanta för den egna verksamheten att mäta och följa upp. Dessa bör också kunna följas bakåt i tiden så att ni verkligen kan visa att det sker en utveckling.

– Det gäller att steg för steg skapa en förståelse för vilka risker och möjligheter ditt företag står inför när det gäller hållbarhet och därefter jobba vidare med riskhantering och analysera hur detta påverkar verksamheten, säger Anders Lignell.

I slutändan handlar det om att verkligen förstå vilka effekter din verksamhet har på miljön, hur externa faktorer som digitalisering och globalisering påverkar, samt hur du kan koppla din affärsmodell till hållbarhet.

Så kan CFO:n bidra i hållbarhetsarbetet

– Sätt dig in i vad regelverket betyder för ditt företag. Hur ser det ut idag? Vad krävs framöver? Ha koll på vad som händer inom EU – reglerna ändras snabbt och det gäller att hänga med.

– Förankra hållbarhetsarbetet hos företagsledningen – det är en stor insats som kräver både tid och resurser.

− Ett aktivt hållbarhetsarbete och genomtänkt styrning bidrar till att utveckla organisationers konkurrenskraft. Identifiera vilka aspekter av hållbarhet er organisation ska fokusera på.

– Hållbarhetsrapporteringen måste hänga ihop med den finansiella rapporteringen. Ta hjälp av olika kompetenser i organisationen för att utveckla processer och rutiner.

– Framtidens hållbarhetsrapportering kommer ställa högre krav på datan. Säkerställ att din data håller rätt kvalitet och kan tas fram i tid.

Till sist

– Ha en positiv inställning. Tänk att ni faktiskt kan vidta riktiga åtgärder som kan göra skillnad på riktigt.

Vill du veta mer?

Skrivet av: Mathias Johansson