Meritminds kunder inför 2024: en sak skiljer – fokus på hållbarhet

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Det är fortsatt digitalisering, systembyte och lönsamhet som toppar våra kunders att-göra-lista inför 2024. Men en sak skiljer, menar Meritminds vd Helena Casserlöv-Kvist som ger sin reflektion över resultatet.

Varje år gör Meritmind en undersökning bland sina kunder om hur de ser på kommande årets utmaningar. Efter en sammanfattning är det tydligt att det också i år är systembyte som står överst på agendan, tätt följt av lönsamhet, kostnadskontroll och tillväxt till följd av tuffare tider.

– Den största skillnaden från föregående år är att vi har ännu större fokus på hållbarhetsfrågor, säger Helena Casserlöv-Kvist.

CSRD sätter press på företagen

Det som verkligen har seglat upp som ny utmaning ligger på hållbarhetssidan. EU-direktivet CSRD som trädde i kraft 1 januari 2024, sätter hård press på företagen att kunna mäta, analysera och redovisa arbetet med hållbarhet. Marken är ny och otrampad och det finns kompetensbrist ute på företagen, dessutom är man ännu inte riktigt säker på vilken kompetens som krävs.

– Grundtanken med CSRD är att vi ska nyttja våra naturresurser på ett hållbart sätt och det är givetvis bra. Men få har jobbat med direktivet och därför kommer det nya direktivet att vara belastande på många nivåer. Det är ett helt regelverk att sätta sig in i och för detta kommer det att krävas hjälp utifrån, menar Helena Casserlöv-Kvist.

Meritmind hjälper många företag med hållbarhetsspecialister för att få struktur på arbetet med det nya CSRD-regelverket som påverkar arbetet med hållbarhetsredovisningen.

– Vi utbildar också controllers och redovisningsspecialister i hållbarhet som det råder stor brist på idag, och det börjar bli bråttom.

Systembyte ett evigt dilemma

Systembyte är en stående utmaning för företagen och kräver sina resurser. Förändringsarbetet kommer alltid ovan på allt löpande som måste göras.

– Många av de som svarar uppger att de är i behov av att digitalisera och göra systembyten för att effektivisera, åstadkomma kvalitetsförbättring samt göra kostnadsneddragningar. Och det måste göras nu, det kan inte skjutas på framtiden.

Resurskrävande förändringsarbete

Inför 2024 är prioriteringarna tydliga: digitalisering, systembyte och lönsamhet. Det i kombination med ökat fokus på hållbarhet gör att företagen står inför nya och komplexa utmaningar som tar både tid, energi och medarbetare i anspråk.

– Men med rätt planering och rätt stöd går det att landa även dessa utmaningar. Mitt tips är att se över var i gruppen det finns möjlighet att avlasta och ta in stöd utifrån. Kanske kan en extern person ansvara för att bygga upp hållbarhetsredovisningen eller avlasta när redovisningschefen går in i ett systembytesprojekt? avslutar Helena Casserlöv-Kvist.

Läs mer om hur Meritmind matchar rätt profil för hållbarhetscontrollern ⇒

Kontakta oss om du behöver hjälp att stärka upp inom ekonomifunktionen!

Skrivet av: Mathias Johansson