Hållbarhet och digitalisering i fokus – så framtidssäkrar du ekonomifunktionen 2023

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Digitalisering och hållbarhet – två områden som länge har varit på agendan för många företag och de fortsätter vara mer relevanta än någonsin. Även om du just nu inte står inför att rekrytera kan det vara bra att i god tid börja fundera på vad som krävs för att långsiktigt framtidssäkra ekonomifunktionen och efterleva framtidens krav.

Digitalisering

Enligt analysbyrån Radar utgör digitaliseringen den enskilt viktigaste prioriteringen för svenska bolag. Många ekonomiavdelningar går i bräschen vad gäller införande av automatiserade system och processer som kan stötta den övriga verksamheten.

Digitalisering och automatisering innebär att ekonomer kommer kunna ägna ännu mer tid åt att utföra värdeskapande uppgifter som ligger närmare verksamheten och lämna de repetitiva uppgifterna åt robotar. Detta säkerställer inte bara att ni blir mer proaktiva och verksamhetsnära, det ökar också chanserna för att medarbetare stannar och trivs.

För att till fullo utnyttja möjligheterna med ny teknik behövs medarbetare som – både har en grundläggande förståelse för ekonomiprocesser och en vilja att röra sig i en digital värld.

Vid införande av nya system blir det också viktigt att skydda företaget mot olika typer av cyberintrång inte minst ekonomisk brottslighet. För att minska risken för alla former av försök till finansiell skada behöver du som CFO samarbeta med IT-avdelningen och säkerställa att verksamheten har robusta och effektiva processer.

Här kan du läsa mer om vad du som är CFO kan göra för att stärka företagets cybersäkerhet.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna har ökat i betydelse de senaste åren. Kraven på att företag ska arbeta med ESG (Environmental, Social and Governance) alltså miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – har ökat och blivit allt viktigare för investerare, kreditgivare, anställda, kundföretag och leverantörer.

I dagsläget är hållbarhetsrapportering enbart ett krav för större företag i Sverige. Det nya EU-direktivet, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som antogs i november 2022 kommer dock innebära att även mindre företag måste integrera hållbarhet i sin verksamhetsstyrning och i den finansiella rapporteringen från och med 2026.

Ekonomiavdelningen får här en viktig roll i att identifiera, systematisera och välja vilka nyckeltal som är relevanta för den egna verksamheten att mäta och följa upp. För att leva upp till hållbarhetskraven och de nödvändiga klimatmålen behövs därmed både en bred förståelse för miljö­ och hållbarhetsfrågor samt en djup kunskap inom ekonomi och redovisning.

Hållbarhetsfrågorna kommer kräva mer resurser av företagen och det blir viktigt att i god tid se över processer och policys både internt och externt. Det blir också viktigt att implementera ramverk och systemstöd som underlättar hållbarhetsrapporteringen.

Framtidssäkra ekonomifunktionen

Det är tydligt att digitaliseringen och ökade hållbarhetskrav innebär att du behöver komplettera de traditionella rollerna på ekonomiavdelningen med fler kompetenser.

De nya kompetensbehoven ställer inte bara krav på att locka till sig och rekrytera människor som tidigare saknat en naturlig roll på en ekonomiavdelning. Det krävs också att de som redan jobbar i branschen får en bättre grundförståelse inom dessa områden för att kunna samarbeta effektivt med varandra. Således behövs det både ny och djupare kompetens, men också kompetens som kombinerar det gamla med det nya.

Så framtidssäkrar du ekonomifunktionen

Även om du just nu inte står inför att rekrytera kan det vara bra att i god tid börja fundera på vart företaget är på väg och vad som krävs för att långsiktigt anpassa ekonomifunktionen efter framtidens krav.

  • Se över prioriteringarna. Börja med att se över vilka nya kompetenser/roller som behövs för att kunna hantera framtida krav. Rollerna kan behöva omdefinieras. Kanske behöver du komplettera ditt team med andra profiler som har kunskaper inom hållbarhet och/eller systemkunskap. Kanske behöver du inte rekrytera utan i stället vidareutveckla befintlig personal och dela upp relevanta roller i flera?
  • Se över arbetsbeskrivningarna. Det blir viktigt att ta fram nya arbetsbeskrivningar för att säkerställa rätt kompetens. Fundera på om dina förväntningar på vad en person ska kunna är rimliga. Säkerställ också att ni tar in olika sorters kompetens och att det finns en blandning av kön/etnisk bakgrund med mera för bästa dynamik.
  • Lär av andra! Träffa andra ekonomiansvariga, ta del av webbinarier eller lyssna på poddar för att inspireras och ta del av hur andra gjort.
  • Ta hjälp. Ett sätt att rekrytera och bredda kompetens inom IT och hållbarhet kan vara att ta hjälp av externa experter. Genom att ta hjälp av ett rekryteringsbolag som har kontakter i branschen ökar chanserna att hitta rätt kandidat oavsett om ni väljer att rekrytera ny personal eller ta tillfällig hjälp av en konsult.

Behöver ditt företag hjälp med att rekrytera framtida kompetens för att stå rustad inför framtidens krav?
Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så hjälper vi dig vidare.

Läs mer:
Framtiden är här: Så tar du steget från data till insikter

Controllerrollen allt mer komplex – så lever du upp till förväntningarna

Så kan CFO:n bidra i hållbarhetsarbetet

I huvudet på en hållbarhetscontroller – därför blir nyckeltalen allt viktigare

Här finns fler exempel på hur olika företag har omorganiserat ekonomifunktionen för att möta framtidens krav.

Skrivet av: Mathias Johansson