Behov av upskilling eller reskilling?
– Låt oss göra en kompetensinventering

Skicka en förfrågan

 

Idag är förändring i verksamheten ett konstant tillstånd snarare än en punktinsats och teknologiska framsteg skapar ständigt nya möjligheter till effektivisering. Att som bolag arbeta strategiskt med kontinuerlig kompetensutveckling blir därmed affärskritiskt.

Upskilling och reskilling är två begrepp som blivit allt vanligare kopplat till detta. Upskilling handlar om att uppdatera och förädla den kunskap man redan har. Reskilling handlar om att lära nytt och skaffa helt ny kunskap.

Men hur vet man som chef eller företagsledning hur behovet av upskilling eller reskilling ser ut just hos sina medarbetare? Hur hanterar man som chef medarbetare som inte vill förändra eller lära sig nytt? Tillsammans med er kan vi på Meritmind göra en kartläggning av just era behov kopplade till era affärsmål både på kort och lång sikt.

I kartläggningen ingår:
1. Behovsinventering utifrån teamets övergripande målsättningar
2. Skräddarsytt testpaket för medarbetare i teamet
3. Strukturerade intervjuer och teståterkoppling med medarbetare i teamet
4. Eventuella kompetensgap identifieras
5. Behovsrapport med utvecklingsplan

 

Vill du veta mer? Vi hjälper dig att komma igång.