Inkluderande förändringsledning med värdeskapande i fokus

Skicka en förfrågan

 

Den digitala transformationen utmanar dagens näringsliv och ställer helt nya krav på ledarskap och kommunikation. Vi vill hjälpa dig som kund att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga här och nu men även med en hållbar och långsiktig strategi. Tillsammans med er kan vi stötta eller driva igenom det som krävs. Vi har alltid helhetsperspektivet i fokus, så förändringarna kan vara allt från digitala utvecklingsprojekt till att hitta rätt kandidatprofiler till din organisation utifrån företagets mål och vision.

Så tänker vi om förändringsledning

Förändring skapas genom aktiv förändringsledning!

Vi på Meritmind är förändringsledare med samlad erfarenhet av både mindre förbättringsprojekt och mer omfattande transformationsprojekt i en rad olika branscher. Vi har erfarenhet av projektledning inom ekonomi– och verksamhetsstyrning.

När vi hjälper dig i förändringsprojekt sätter vi dig som kund i förarsätet. Det är du och din organisation som ska göra förändringsresan och vi hjälper er genom vägledning, verktyg och genom att utmana er att tänka utanför ramarna. Vår metod bygger på ett agilt arbetssätt med delleveranser som kontinuerligt valideras med er som kund.

Nyckeln till framgång är att först få en tydlig bild av nuläget och vad man vill uppnå med förändringen. Nästa steg att ta fram en åtgärdsplan, vilka åtgärder bör vi prioritera nu för att få störst affärsnytta och vilka ser vi är mer långsiktiga. När det sedan finns en åtgärdsplan på plats så kan man ta steget till ett större projekt eller mindre förbättringsprojekt.

Vi på Meritmind hjälper er gärna från analys till åtgärdsplan och för att sedan driva det vidare i ett projekt. I ett projekt kan vi ta rollen som projektledare, delprojektledare eller extern support/coach med punktinsatser under alla faser i ett projekt.

Då vi anlitas på ett tidigt stadium i förändringsprocessen startar vi upp med en genomlysning i form av en verksamhetsanalys. Därefter anpassar vi scoopet efter vilka resurser som kan frigöras.

Läs mer om verksamhetsanalys »

Vår interims-, uthyrnings-, och rekryteringsverksamhet ger oss en på marknaden unik möjlighet att vid förändringsprojekt kunna stötta er med strategisk kompetensförsörjning. Förutom förändringsledare kan vi tillsätta projektledare och projektmedlemmar som kan avlasta dina medarbetare så att de kan fokusera på själva förändringsarbetet. Skulle ni behöva ny kompetens efter projektets implementation är vi redan väl insatta kring hur kravprofilen bör se ut och hjälper er gärna med rekrytering.

 

 
 

Kunder berättar

 
 
 
 
 

Så skapar Skandia Fastigheter Ekonomifunktion 2.0

LENA RÖNNBÄCK, CFO, Skandia fastigheter

Så skapar Skandia Fastigheter Ekonomifunktion 2.0

Läs hela berättelsen

Aktiv målstyrning på Stena Line

MONICA SÖDERBERGH, Financial Control Manager, Stena Line

Aktiv målstyrning på Stena Line

Läs hela berättelsen

Outsourcing blev startskottet för lönsam effektivisering

BO-ERIK PERS, VD, Jernkontoret

Outsourcing blev startskottet för lönsam effektivisering

Läs hela berättelsen

Våra tjänsteområden

Strategi & transformation

Den digitala transformationen utmanar våra företag och organisationer. För att vara konkurrenskraftiga måste verksamheter omfamna den nya teknologin och arbeta strategiskt med den interna kompetensen och utbildning kring detta.

Strategi & transformation »

Verksamhetsförbättring

Vi hjälper dig med att utveckla din verksamhet genom mindre förändringar som kan leda till effektivisering och lönsamma förbättringar.

Verksamhetsförbättring »

Teknologi & innovation

Vi på Meritmind är inga systemleverantörer eller utvecklare. Däremot är vi erfarna kravställare som ser till att hålla oss uppdaterade på det senaste inom området för att kunna ge dig oberoende och objektiva råd utifrån ert verksamhetsbehov.

Teknologi & innovation »

Ledarskap & förändringsledning

All förändring handlar om att skapa nya rutiner och om att ändra beteenden. Det är mänskligt att ifrågasätta förändringar och en till synes enkel teknisk implementation kan stå och falla med hur medarbetarna hanteras och involveras under förändringsprocessens gång.

Ledarskap & förändringsledning »

Datadriven styrning

Datadriven styrning handlar om att skapa beslutsstöd baserat på verksamhetsdata som bolaget samlar i nyckeltal och referensvärden. Grunderna i att skapa en datadriven verksamhet bygger på att ha kontroll på dataflöden, förstå och kunna kritiskt granska sin data, säkerställa datakvalitet och att kunna beräkna verksamhetsnyttiga nyckeltal. Viktigt är även hur detta presenteras och visualiseras till organisationen för att skapa ett värde, kunna agera och ta beslut.

Datadriven styrning »

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan