Rekrytera Ekonomichef

Behov av en ekonomichef

 

Vad gör en ekonomichef?

Som ekonomichef ansvarar du för bolagets ekonomifunktion där du leder, utvecklar och styr verksamheten i enlighet med affärsplanen.

Vilka arbetsuppgifter har en ekonomichef?

Jobbet som ekonomichef innebär att man har ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen. Ekonomichefen ansvarar för den legala redovisningen och rapporteringen, budget- och prognosarbete samt för ekonomiska analysen. Även för bokslut (månad, kvartal och år) samt skattehantering, momshantering och deklaration.

Som ekonomichef hanterar du kontakter med bank, försäkringsbolag, revisorer och juridiska rådgivare. Anställningsavtal och löner samt personalansvar ingår även de i ekonomichefens ansvarsområde.

Ekonomichefen förväntas driva, koordinera och utveckla rutiner och processer inom sitt område. Att analysera verksamheten från ett lönsamhets- och kostnadsperspektiv, vara bollplank till VD och coacha verksamheten i ekonomirelaterade frågor är också en viktig del i ekonomichefens roll.

Vilka egenskaper och kompetens krävs för en ekonomichef?

Att vara en ekonomichef är ett bra arbete för dig som har ett strukturerat arbetssätt, är analytisk, noggrann, resultat och affärsorienterad och har en förmåga att se helheten samt blicka framåt för att kunna utveckla strukturer och processer som möter framtida behov.

Du bör vara civilekonom eller ha liknande akademisk bakgrund och erfarenhet från liknande roll eller från revision samt goda kunskaper inom kvalificerad redovisning och verksamhetsstyrning.

Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.

 
 

Lediga jobb

Här finns jobben! Konsultuppdrag, tjänster som vi rekryterar till hos våra kunder och jobb hos Meritmind.

Alla lediga jobb

 

Skicka in ditt CV till oss!

Med ditt CV hos Meritmind blir du sökbar för våra konsultchefer och rekryteringskonsulter.

Registrera CV

 

Är du intresserad av att anlita eller rekrytera en ekonomichef?

Fyll i dina uppgifter och specificera ditt behov, så hör vi av oss.