Excelwebbinarium: Power Query och Power Pivot – introduktion till Excels BI-funktionalitet

18 maj

Välkommen att delta på Meritminds onlineutbildning i Excel för ekonomer - ett enkelt och tidseffektivt sätt att tillgodogöra sig mer kunskap.

Målbilden är att du lär dig den BI-funktionalitet som finns direkt tillgänglig i ditt Excel, Power Query och Power Pivot. Genom tydliga exempel får du förståelse för möjligheter och vad du behöver veta för att effektivt kunna utföra analyser av stora datamängder och basera den på information som kommer från flera datakällor.

Ur innehållet

Under webbinariet lär du dig hur du direkt i Excel kan;

 • Via Hämta Data läsa in information till Excel från flera datakällor med olika filtyper
 • Spara frågor och anslutningar så att du enkelt kan uppdatera när ny information kommer
 • Nyttja Power Query för att redigera, omforma och säkra informationen
 • Nyttja Power Pivot för att skapa upp relationer mellan den inlästa informationen
 • Spara frågor, anslutningar och relationer i en datamodell
 • Fritt definiera pivottabeller mot datamodellen och därigenom från flera olika datakällor direkt i ditt Excel

För dig som har tillgång till Power BI så kan din datamodell från Excel ligga till utgångspunkt för ytterligare funktionalitet och visualiseringar (ingår dock inte i detta webbinarium).

Genomgång och tillämpning av följande funktionalitet

Genom en serie övningar lär du dig att steg för steg bygga upp en datamodell och göra en serie pivottabeller baserat på den.

 • Läs in grunden – detaljerad orderinformation via en textfil
  • Omforma – bearbeta inläst information
  • Säkerställ datatyper och kvalitetssäkra informationen (t ex enhetlighet i formatet)
  • Spara anslutning
 • Komplettera med strukturer till stöd för övergripande analyser
  • Koppla på strukturtabeller - datamodellera
  • Komplettera med information kring återförsäljare
  • Komplettera med artikelinformation
  • Komplettera med sortimentshierarki
 • Bygg upp din datamodell
  • Definiera relationer mellan informationen du läst in
 • Analysera
  • Definiera en serie pivottabeller med information från alla fyra tabeller
 • Definiera en översiktlig pivot med info från alla fyra tabeller
Målgrupp

Ekonomer med goda förkunskaper inom Excel och med erfarenhet av att definiera pivottabeller.

Praktiskt

Övningsmaterial med lösningsförslag finns att ladda ner i samband med anmälan. Övningarna är baserade på verkliga frågeställningar som många ekonomer möts av, men de är förenklade för att snabbt komma till kärnan och få inspiration att prova själv. Du behöver inte göra övningarna i förväg utan vi kommer att gå igenom dem under utbildningen. Du måste inte heller göra övningarna samtidigt som föreläsaren, det går bra att lyssna och bara följa med i vad föreläsaren gör för att senare repetera de delar som är intressanta på egen hand med stöd av det övningsmaterial du fått.

Utbildningen baseras på Excel i Office 365 svensk version för PC, men du kan gå utbildningen även om du har den engelska versionen.  

Utbildningen kommer att hålla ett högt tempo. Det finns möjlighet att ställa frågor skriftligen via webbinarieplattformen, och dessa besvaras i mån av tid under en frågestund på slutet.

Det är en fördel att sitta vid en stor skärm, alternativt att ha två skärmar, då du kommer att ha två fönster öppna samtidigt. Ingen webbkamera krävs men ett headset kan vara bra att ha. Det är viktigt att du testar ljud och uppkoppling innan utbildningen. Du kommer att få information om hur du gör detta.

Det är också bra att du i förväg säkrar åtkomst till menyvalet Power Pivot i ditt Excel. Det gör du på följande sätt:

Svensk version av Excel:
Arkiv > Alternativ> Tillägg>
Markera Microsoft Power Pivot for Excel
Bekräfta med OK

Engelsk version av Excel:
Start the Power Pivot add-in for Excel
Go to File > Options > Add-Ins
In the Manage box, click COM Add-ins> Go
Check the Microsoft Office Power Pivot box, and then click OK. If you have other versions of the Power Pivot add-in installed, those versions are also listed in the COM Add-ins list. Be sure to select the Power Pivot add-in for Excel.

Efter utbildningen skickar vi ut en utvärdering till alla deltagare. Svarar du på den får du en lathund i pdf-format kring den mest centrala funktionaliteten. Du kommer även få tillgång till en inspelning av webbinariet under en tvåveckorsperiod efter kurstillfället.

Föreläsare
Bild på föreläsaren Annika Graflund

Annika Graflund

Konsult inom verksamhetsstyrning. Annika har utvecklat en serie Excelutbildningar särskilt anpassade för ekonomer.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 18 maj 2022 kl. 08.30-10.00
Plats: Vid din dator. Du kopplar upp dig till utbildningen via vår webbinarietjänst. Länken till webbinariet får du i samband med anmälan.

Kostnad

1350 kr ordinarie avgift (ex moms).
Vi fakturerar i samband med utbildningen och tillämpar 15 dagars betalningstid.

Avbokning

Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsstart debiteras 100 % av avgiften. Utbildningsplats kan överlåtas till annan person i samma företag. Vid eventuell avbokning eller överlåtelse av plats var vänlig meddela oss på events@meritmind.se.

Inställd utbildning

Meritmind förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum, varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Meritmind meddelar så snart det är möjligt om utbildningstillfället mot förmodan skulle behöva ställas in.

Kontaktperson

Maria Ahlén
E-post: events@meritmind.se

Anmälan

Sista anmälningsdag: 17 maj 2022. Det finns ett begränsat antal platser.

Håll dig uppdaterad inom ekonomiområdet

Få branschinsikter, inspiration, events och webbinarier direkt till din inkorg.

Prenumerera

Kommande seminarier
Visa alla