Utbildning ”Informellt ledarskap”

19 apr

Även medarbetare som inte formellt är chefer kan behöva utöva ett ledarskap. Till exempel en controller som ska påverka chefer och medarbetare i linjen. Eller ekonomimedarbetare som ska företräda ekonomiavdelningens policys och värderingar ute i organisationen.

Det informella ledarskapet kan vara nog så utmanande och ställer krav på färdigheter inom kommunikation, förståelse för mänskligt beteende, drivkrafter och gruppdynamik. En verktygslåda inom informellt ledarskap ökar genomslagskraften för ekonomienheten i organisationen.

Meritmind bjuder in till en utbildning i informellt ledarskap i syfte att ge deltagarna verktyg i sitt uppdrag som informella ledare för att skapa resultat. Utbildningen omfattar 2 + 2 dagar med hemuppgift emellan.

Innehåll dag 1-2
 • Vad är ledarskap och vad är informellt ledarskap?
 • Uppdraget och intressenterna
 • Framgångsfaktorer och dilemman i mitt uppdrag
 • Du i relation till dina intressenter och samarbetspartners
 • Kommunikation och samarbete
 • Min stil och andras
 • Alternativa förhållningssätt
 • Erfarenhetsutbyte av egna situationer med praktisk träning att coacha varandra
 • Hemuppgift
Innehåll dag 3-4
 • Reflektioner om hemuppgifterna
 • Erfarenheter av alternativa förhållningssätt
 • Att arbeta med grupper och grupprocesser
 • Dilemman i organisation och hierarki
 • Förändringsarbete
 • Min utveckling framåt
 • Sammanfattning
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till controllers och andra nyckelpersoner inom ekonomiområdet utan formellt chefsansvar men med uppdrag att driva frågor, påverka andra i organisationen och att leda processer för att nå gemensamma mål och resultat.

Kursledare
Bild på Eva Elfgren, kursledare

Eva Elfgren

Ansvarig för ledarskapsutveckling på Meritmind. Eva har arbetat som VD, affärsdrivande chef och marknadschef inom IT-, energi-, och resebranschen. Som ledarskapskonsult och partner på Right Sinova arbetade Eva med svenska och internationella företag inom produktions- och tjänstesektorn.

Bild på Ulla Holmberg, kursledare

Ulla Holmberg

Ledarskapskonsult, socionom och terapeut, med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling med inriktning på ledningsgrupper och individuellt chefsstöd. Ulla är även styrelseledamot och har haft ledarroller i konsultbolagen Right Sinova och Avonis. Ulla har gett ut två böcker, om projektledning och konsultation och även utbildat konsulter.

Omfattning

Utbildningen omfattar 2 + 2 dagar med hemuppgift emellan. Begränsat antal platser (max 16 deltagare).

Tid och plats

Tid: 19-20 april samt 18-19 maj 2016, kl. 08.30-17.00.
Plats: Meritmind, Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm. Karta.

Kostnad

19 500 kr ordinarie avgift (ex moms). I kursavgiften ingår dokumentation, fika och lunch. 
Vi fakturerar i samband med anmälan och tillämpar 15 dagars betalningstid.

Avbokning

Meritmind tillämpar SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags Förenings) standardvillkor: Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsstart debiteras 50% av avgiften. Vid senare avbokning debiteras 100% av avgiften. Utbildningsplats kan överlåtas till annan person i samma företag.

Vid eventuell avbokning eller överlåtelse av plats, var vänlig meddela oss på advance@meritmind.se.

Inställd utbildning

Meritmind förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum, varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Meritmind meddelar så snart det är möjligt om utbildningstillfället mot förmodan skulle behöva ställas in.

Kontaktpersoner

Eva Elfgren (frågor om utbildningsinnehåll)
Tel: 070-777 23 51
E-post: eva.elfgren@meritmind.se

Maria Ahlén (frågor om anmälan)
Tel: 073-444 15 31
E-post: advance@meritmind.se

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.

Håll dig uppdaterad inom ekonomiområdet

Få branschinsikter, inspiration, events och webbinarier direkt till din inkorg.

Prenumerera

Kommande seminarier
Visa alla