Socialt engagemang

Vi vill bidra till en mer hållbar tillvaro.
Meritmind samarbetar långsiktigt med Vänföreningen Portee och UNHCR. 

Vänföreningen Portee

Sedan tio år tillbaka samarbetar Meritmind med den ideella organisationen Vänföreningen Portee. Vänföreningen Portee har sedan 2004 arbetat för utveckling av den krigsdrabbade byn Portee, en förstad strax utanför Sierra Leones huvudstad Freetown. Organisationens syfte är att skapa bättre livsvillkor för de boende i byn, med tydlig fokus på barnen. Alla insatser som görs, sker i samarbete med systerorganisationen i Sierra Leone, "Future of Sierra Leone". Ett stort projekt som vi har valt att engagera oss i är skolkliniken i byn som tar emot barnen med och deras familjer.

UNHCR

Kriget i Syrien är snart inne på sitt sjätte år och flera miljoner människor är på flykt, utanför Syrien och inne i landet. Meritmind stödjer UNHCR:s arbete med att hjälpa människor på flykt, genom ett långsiktigt samarbete. Situationen förändras snabbt och just nu befinner sig UNHCR på plats längs flyktvägarna i Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Ungern för att bistå med skydd, tak över huvudet och nödhjälp som mat och vatten. UNHCR ger även tusentals barn möjlighet att gå i skolan.

Foto: UNHCR/Andrew McConnell

Foto: UNHCR/Andrew McConnell