Säkra att din nyanställda får en bra start

Jag heter Anette Wickholm och jag arbetar som rekryteringskonsult på Meritmind sedan flera år tillbaka. I min roll får jag möjlighet att hjälpa många välkända och spännande företag att nyanställa till deras ekonomifunktioner.

I samband med nyanställning möter vi olika utmaningar som uppstår när chefer och kvalificerade nyckelpersoner förväntas hitta sin väg i organisationen och dessutom börja leda, påverka och bidra med sin kompetens från dag ett. Det är inte alltid så lätt att navigera på en ny arbetsplats och klargöra de förväntningar som finns. För att underlätta har vi tagit fram en onboardingtjänst som innebär att den nyanställde chefen får tillgång till en extern samtalspartner för ett antal möten där viktiga frågor direkt kan börja adresseras och bearbetas.

Ett av uppdragen som jag fick äran att arbeta med, var tillsammans med ett fastighetsbolag som var i behov av att anställa en ny koncernredovisningschef. Vi har under en längre tid haft en konsult hos dem som arbetat med koncernredovisningsfrågor varpå vi har en löpande kontakt med bolaget. Nu skulle den nuvarande koncernredovisningschefen gå i pension och de ville ha god tid på sig att säkerställa att de fick en bra person som så småningom kunde ta över rollen.

Den nuvarande koncernredovisningschefen hade en lång historik i bolaget och jag förstod att den vi sökte efter var en riktigt kvalificerad person med gedigen erfarenhet inom koncernredovisning. Förutom utmaningen att hitta rätt kandidat, behövde jag ta hänsyn till att man ännu inte specificerat när koncernredovisningschefen skulle gå i pension. Den nyanställda och dåvarande koncernredovisningschefen skulle med andra ord arbeta jämsides under en obestämd period, vilket förmodligen skulle bidra med utmaningar för dem båda sett till ansvarsfördelning.

Sammantaget: Utmaningen var att tillsätta rätt kompetens och hantera successionen på ett proffsigt sätt. Både gentemot den nya personen och mot den som skulle lämna.

Som lösning på den identifierade utmaningen, föreslog jag att vi skulle stötta med onboarding. Det innebär att den nyrekryterade personen träffar Meritminds onboardingkonsult under ett antal samtalstillfällen som ett stöd i de nya jobbutmaningarna. Det är en extern samtalspartner med konfidentiell skyldighet. I det här fallet var både den nyanställda, dåvarande koncernredovisningschef och ansvarig chef involverade i samtalen för att tillsammans kunna lyfta de olika utmaningarna. Man la en arbetsplan och tog fram en prioriteringsordning.  Därefter träffades den nyrekryterade och onboardingkonsulten ensamma och samtalsperioden förlängdes från några tillfällen till ett halvår.

Det är detta som gör mitt arbete så himla roligt! Förutom att rekrytera rätt person till rätt plats, kunna stötta extra när behovet finns, som i detta fall. Det kostar i både tid och pengar att rekrytera nytt och därför är det av stor vikt att den nyanställda kommer väl in i sitt arbete. När förutsättningarna inte är helt självklara, kan onboarding vara ovärderligt, både för arbetsgivaren och för den som ska påbörja sitt nya jobb. 

Det kostar i både tid och pengar att rekrytera nytt och därför är det av stor vikt att den nyanställda kommer väl in i sitt arbete. När förutsättningarna inte är helt självklara, kan onboarding vara ovärderligt, både för arbetsgivaren och för den som ska påbörja sitt nya jobb.