Second opinion

Ger dig ett bättre beslutsunderlag inför viktiga rekryteringar

 

En Second Opinion utgår alltid från en kravprofil som vi ställer samman tillsammans med er. Utifrån den skräddarsyr vi ett testpaket.

Kandidaten kommer sedan att få göra dessa tester för att efter det bli inbjuden till en kompetensbaserad strukturerad intervju och teståterkoppling. Med kravprofilen som grund utvärderar vi tidigare erfarenheter, prestation och kunskaper. Utvärderingen lägger också stor vikt vid att bedöma kandidatens personliga förutsättningar för att bli framgångsrik i rollen och organisationen. Förmågor, utvecklingspotential, personlighet och drivkrafter är viktiga parametrar. Sen kommer vi till er och presenterar vår bedömning muntligt.

Second Opinions brukar vara mycket uppskattat och ger er som kund ett bättre beslutsunderlag inför viktiga rekryteringar, med utvärderingen som grund har ni också ett bra stöd för att coacha personen.

 

Kontakta oss!