Controller inom skatt & treasury till Team Olivia, Stockholm

Stockholm Heltid

Vill du bli en del av en stor koncern som verkligen bidrar till samhällsnyttan och har ett mycket viktigt uppdrag? Arbetar du idag som revisor, redovisningsekonom eller controller och är intresserad av att sitta på gruppnivå och har ett speciellt intresse för skatt och treasury ska du absolut läsa vidare!

Team Olivia söker till sitt finansteam i Stockholm, en controller som kommer att hantera skattefrågor och treasury för hela koncernen. Du ansvarar för att säkerställa att skatten redovisas och deklareras korrekt och i tid enligt gällande regelverk. Koncernen har cirka 45 dotterbolag i Skandinavien, varav majoriteten finns i Sverige. Du kommer att vara involverad i koncernens redovisning och rapportering utifrån ditt ansvarsområde och rapporterar direkt till Group CFO. Team Olivia sitter moderna lokaler i Solna.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Ansvara för redovisning av skatt och skattefrågor i koncernen, inkl. Transfer Pricing
• Ansvarig för koncernens cash pool, likviditetsprognoser och uppföljning av kapitalstruktur
• Ansvarig för bolagsformalia i koncernens svenska dotterbolag
• Samordning av koncernens policys och riktlinjer
• Delaktig i koncernens bokslutsarbete avseende skatt och treasury-relaterade poster, inkl. delårsrapporter och årsredovisning
• Ad hoc frågor och projekt inom finansteamet

Bakgrund och erfarenhet:
Denna roll passar för en person som arbetat ett antal år, kanske som revisor eller kanske kommer du med erfarenhet från andra roller och har goda kunskaper inom redovisning och skatt. Du vill utvecklas inom treasury och trivs i en specialistroll med många kontaktytor. Detta är en möjlighet för den som har goda grundkunskaper inom beskrivna områden att utvecklas i en roll med eget ansvar på koncernnivå.

Personliga egenskaper:
Du är en person som trivs med att vara experten inom ditt område och har förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta med olika intressenter inom organisationen. Du är en prestigelös person som är villig att hjälpa till och bidra i olika projekt och arbetsuppgifter utöver ditt specialistområde. Du är en lagspelare men klarar också att arbeta självständigt och hitta kreativa och effektiva lösningar när det så krävs.

Placeringsort: Stockholm

Vad erbjuder Team Olivia dig?
• Här får du chansen att bidra i en viktig roll på gruppnivå och få vara med och påverka inom ditt ansvarsområde.
• Team Olivia bidrar genom sitt arbete till samhällsnyttan. Bolaget är ett ledande omsorgsföretag inom bland annat personlig assistans, individ -och familjeomsorg och hemomsorg.
• Vi erbjuder dig som medarbetare, en härlig och stimulerande arbetsmiljö, goda karriärmöjligheter och personlig utveckling genom att vi lär oss och delar kunskap med varandra.


Om Team Olivia:
Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. I koncernen ingår drygt 35verksamhetsdrivande bolag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, omsorgsboenden, behandling, skolor med särskilt stöd och hemomsorg. Team Olivias styrka ligger i att kombinera det lilla företagets flexibilitet, lokalt entreprenörskap, engagerade medarbetare med närhet till den stora organisationens resurser, nätverk och finansiella kapacitet.

Vi är stolta över att vara en av de större arbetsgivarna inom omsorg i Sverige, då vi idag sysselsätter drygt 12 000 medarbetare, vilket motsvarar nästan 7 600 heltidsanställda. År 2023 blev Team Olivia utsedd till ett av årets Karriärföretag. Den fina utmärkelsen grundar sig på ett gediget HR-arbete som bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete och en varm företags- och ledarskapskultur där varje medarbetares olikhet är meningsfull och är viktig.

Ansökan:
I denna rekryteringsprocess samarbetar Team Olivia med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Meritmind, Marie Edström Barter 070-509 94 14 eller Charlotte Ekenstam 073-637 01 89.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV. Det räcker att du bifogar ditt CV. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Vid de flesta tillsättningar görs också en bakgrundskontroll.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)

  • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten är tillsatt.