White papers & webinars

Optimera för lönsamhet (white paper)

Läs vårt white paper som hjälper dig att komma igång med att skapa en modell för att styra verksamhetens kostnader och intäkter.

Så klarar du Q4-racet (guide)

Här får du några råd ifrån oss konsulter på Meritmind. Vi hjälper och stödjer många företag i olika branscher genom att upprätthålla tjänster och driva förbättringsarbeten.

Modern affärsplanering – Rätt stödsystem (white paper)

Systemstöd är viktigt för att processen kring rullande prognoser skall bli effektiv och inte dra för mycket resurser. Det räcker oftast inte med kalkylark för att processen skall fungera optimalt. Läs om vilka krav man bör ställa på systemstödet.

Modern affärsplanering – Säkra processen (white paper)

Processen för rullande prognos skall genomföras många gånger per och många personer är inblandade. Då är det viktigt att processen är tydlig och löper på smidigt för att resultatet skall bli det önskade. Läs om hur man säkrar processen för rullande prognos.

Modern affärsplanering – Rätt metod för er? (white paper)

Är rullande prognos en bra metod för ditt företag? Läs vårt white paper där vi diskuterar metoden och vad som gör att den är effektiv för vissa organisationer.

Modern affärsplanering (video)

Inspelat webinar om hur man planerare drivarbaserat och med rullande prognos.

Informellt ledarskap (video)

En video där vi går igenom grunderna kring informellt ledarskap för just ekonomer.

Modern affärsplanering – Hur förankrar man? (white paper)

Är rullande prognos en bra metod för ditt företag? Läs vårt white paper där vi diskuterar metoden och vad som gör att den är effektiv för vissa organisationer.