10 000 timmar eller bra gener – vad är talang?

Professor Anders K Ericsson har sedan 70-talet bedrivit forskning inom talang, framförallt inom idrott och andra prestationsinriktade yrken. Han menar att det inte finns några talang-specifika gener och därför ingen ”medfödd talang”.  Att bli en toppresterare kräver sin övning, dock inte vilken övning som helst. Istället för att fokusera på målet i sig är det själva inlärningsprocessen som är den viktiga.  Ericsson anser att det inte är möjligt att nå toppen genom att utföra samma övning i 10 000 timmar, istället måste individen hela tiden utmana sig själv genom att utföra sådant som är okänt och verkar svårt eller rent av omöjligt. För att hitta en råtalang med potential att bli en toppresterare måste man således leta efter den tjurskalliga arbetsmyran som aldrig ger upp. I denna tv-intervju hör du Ericsson själv berätta om sin forskning.

Teorin är dock långt ifrån fastslagen som fakta. Malcom Gladwell, författare och journalist, ger en mer nyanserad bild av 10 000-timmarsfenomenet i en artikel i The New Yorker.  Andra studier visar att människor med större arbetsminne blir bättre pianister. Detta till trots fortsätter Ericsson sitt arbete med att hitta formeln för talang och bedriver just nu ett projekt där Dan, en man som i projektet beskrivs som en medelmåtta, sagt upp sig för att satsa 10 000 timmar på att bli golfproffs.

Skrivet av: Ida Roman