Redovisning

IFRS 15 vänder upp och ner på det mesta

IFRS 15 är den nya standarden för intäktsredovisning som träder i kraft 1 jan 2018 vilket gör att denna fråga är högaktuell på alla noterade bolag. Det börjar nu bli lite ont om tid, så analyser och kartläggningar pågår för fullt, dessutom är ju tillämpningar tillåtna redan nu.

Läs mer
Redovisning

Automatisera årsredovisningen

Företag och organisationer är idag ofta bra på att ta fram och kvalitetssäkra sina bokslut fram till och med konsolideringen av siffrorna, men när det sedan skall produceras rapporter i form av t.ex. månads- kvartals- och årsbokslut så brister det ofta.

Läs mer
Redovisning

Dopat rörelsekapital – (o)nytta med det?

Jag skriver om dopning av rörelsekapitalet utifrån en intressant artikel ”Undvik dopning!” i tidskriften CFO World, # 33 2015. Först, vad består rörelsekapitalet av, som även sägs vara ett mått både på ett företags effektivitet samt dess kortfristiga finansiella hälsa?

Läs mer