Att lyckas vara lycklig

klöverVad ska jag göra för att bli lycklig? En miljonkronorsfråga. Olyckor och otur drabbar oss alla i livet men vissa människor verkar ha en förmåga att hantera dessa motgångar med aldrig sinande optimism. Vad är det som gör dessa människor så lyckliga?
Under ett föredrag i veckan diskuterade coachen Caroline Wiklund vad lycka är och hur vi kan arbeta för att uppnå lycka både privat och i arbetslivet. Lycka, menar Caroline, handlar inte om att minimera det som är svårt, att motarbeta eller springa ifrån det som är tungt, utan att möta de svårigheter livet presenterar med bibehållen trygghet. Lycka handlar om att hitta de yttre faktorer och situationer som gör oss lyckliga, men även att fokusera på den inre, långsiktiga lyckan som vi måste arbeta för under hela vår existens. Lycka är inte en plats, det är en process.


Caroline kokade ned receptet för lycka till ett antal ingredienser som tillsammans skapar förutsättningar för ett lyckligt liv. Viktigast av dessa menar hon är respekt för dig själv och för andra. Det är viktigt att tänka på vad som är viktigt för just dig, vad du tycker är okej i sociala sammanhang, vem du är, och att inte frångå dessa principer för att andra utövar påtryckningar. Det är också viktigt att du respekterar andra, att du är tydlig med dina intentioner och åsikter, utan att för den skull trampa på andra i din omgivning.

Ditt liv består av olika sfärer av påverkansgrad. Den enda människan du verkligen kan kontrollera är dig själv, men ditt agerande skapar ringar på vattnet. Det finns dock många saker som ligger bortom din kontroll och därför måste du välja på vilket sätt du ska förhålla dig till dem. Träng inte undan dina tankar, acceptera dem och bekräfta att de finns, men lägg dem sedan åt sidan. Lägg istället fokus på det du faktiskt kan förändra i relation till det som pågår omkring dig – gör det du kan.
Att ha en förmåga att växla mellan närvaro och distans är ytterligare en framgångsfaktor i lyckoprocessen. Att gå fullständigt upp i en situation och njuta av varje enskild sekund är viktigt och oftast lättuppnåelig i gynnsamma lägen, men denna totala närvaro är även lätt att halka in i vid krissituationer. Då är det vitalt att ha förmågan att ta ett steg tillbaka, skaffa överblick och distans. Kanske behöver du resa dig upp, ta en paus, en promenad eller sova på saken, det viktiga är att du hittar ditt sätt att avskärma dig för att skaffa en överblick och utvärdera situationen i rätt ljus.
Utvecklar du förmågan att växla mellan närvaro och distans ökar du också förmågan att flytta din uppmärksamhet mellan dåtid, nutid och framtid vilket är ytterligare en framgångsfaktor. Du måste vara i nuet för att kunna skapa förändring, men denna förändring måste baseras på reflektioner kring dåtiden, för att misstag inte ska upprepas, och framtiden för att leda mot rätt mål.

Glöm inte bort att ta hand om dig själv. Avsätt tid för eftertanke och reflektera över framgångar och motgångar. Fundera över i vilka situationer som du är som allra lyckligast och hur du kan arbeta för att befinna dig i dem oftare. Vad har du på plats idag och vilka är dina utmaningar? Vilka situationer kan du påverka och vilka behöver du förhålla dig till? För att möta livet och omfamna lyckan – vad behöver du fokusera på?

Skrivet av: Ida Roman