Breathe and exhale

674206-forestAndningen är det mest grundläggande vi gör som människor utan att ens tänka på det.

För ekonomer har nu de första och mest intensiva veckorna stillat sig något (kanske) efter årsbokslut med rapportering i dess kölvatten, vilket kan ha inneburit en ökad stress som påverkar andningen.

Kommer du ihåg att stanna upp och känna efter var just du har din andning? Det är lätt att börja andas högt upp i bröstkorgen när du har många bollar i luften medan det mest optimala är att du ska andas långt ner i magen. Några av de fördelar som finns med att andas rätt är exempelvis:

  • Bättre energiförbränning
  • Syresättningen av celler och muskler
  • Bättre ämnesomsättning
  • Renar kroppen från slaggprodukter och toxiner
  • Motverkar hjärtsjukdomar och stroke

Källa: www.halsosidorna.se

Samtidigt är det inte endast den ökade arbetsbelastningen under en tidsbegränsad period som kan leda till att du blir mer stressad och tappar fokus på andning utan det är lätt att ryckas med i det snabba tempo som finns i hela samhället idag där du ständigt är uppkopplad med telefon, surfplatta eller dator.

Att kolla av statusen på något socialt forum är kanske något du gör flera gånger per arbetsdag, utan att ens tänka på det. Många av oss sitter i öppna landskap på arbetsplatser och även det gör att du snappar upp saker som händer runt omkring dig, vilket är mindre bra om du nu tappar koncentrationen.

Hur hanterar du inkommande mejl, kollar du direkt vad det gäller när du får en påminnelse eller har du ingen påminnelse alls? Alla mejl är säkert inte akuta och behöver tas om hand omgående.

Det är väldigt lätt att bara låta sig svepas med, men ta istället en aktiv funderare och se det som en investering i att du kan bli att må bättre långsiktigt och samtidigt kunna jobba bättre framöver!

Avslutningsvis utmanar jag mig själv, som är både ekonom och mamma med 3 barn hemma och upplever ett ständigt pågående stresstest 16 timmar per dygn, att följa dessa råd!

Kuriosa: Rubriken syftar till texten på smycke som Efva Attling skapat och är inspirerat från yogan: andas in det goda och andas ut det onda.

Skrivet av: Camilla Skeppstedt