Dags för en ny utvecklingsväg?

783077-fall-highwaySå här års, efter semestern och inför hösten, kan det vara ett bra läge att lyfta blicken och ta ett nytt, annorlunda grepp om din egen utveckling och hur du jobbar som chef och ledare.

Kanske läste du några spännande managementböcker i somras – eller ligger dom kvar på nattygsbordet? Att gå från ord till handling börjar med reflektion om ditt eget ledarskap:

Vilka förväntningar finns på dig inför hösten? Hur får du saker att hända och hur utvecklar du verksamheten framåt? Hur formar du din grupp och hur stimulerar du dina medarbetares utveckling? Hur leder du mot mål och resultat?

Känns ledarjobbet ibland som en vandring i ett snårigt landskap? Eller ser du en tydlig väg framför dig?

I det landskap som CFO:s och ekonomichefer verkar i idag räcker det inte att vara den duktigaste experten inom ekonomi. Förändrings- och utvecklingsinitiativ, nya arbetssätt, effektivitetskrav och globalisering ställer stora krav på chefs- och ledarskap.  Förväntningarna från företagets intressenter och marknad fortsätter att öka. Medarbetare och verksamhet blir tydligare i sina krav och behov.

Du behöver utveckla ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som tar din grupp framåt och hela vägen i mål.

På Meritmind märker vi att dina kollegor på andra företag har liknande frågeställningar och problem att hantera som du. Därför startar vi nu ett forum för ledarutveckling som vi kallar Executive Forum. Där finns inspiration, ny kunskap och erfarenhetsutbyte att hämta. Några exempel på teman vi kommer ta upp på halvdagsträffarna är chefen som kommunikatör, gruppers utveckling och hur de kan bli effektiva team och feedback som utvecklingsverktyg. Det kommer också vara öppet för deltagarna att önska, så – vad behöver du för inspiration och ny kunskap?

Skrivet av: Eva Elfgren