Därför ska du arbeta som konsult

Arbeta som konsult - Julia_Lundström

Vem vill inte få mycket ny erfarenhet på kort tid och en inlärningskurva som går konstant uppåt? Enligt Julia Lundström är fördelarna med att jobba som konsult många.

Hej Julia! Berätta lite kort om dig själv.

Jag heter Julia Lundström, jag har en bakgrund som revisor och Financial Controller och har erfarenhet från koncernredovisning. Nu har jag arbetat i drygt två år på ekonomikonsultbolaget Meritmind. Hittills har jag hunnit med uppdrag inom privat sjukvård, internationella industribolag och telekom. Förutom det uppenbara; att du är kortare tid på en arbetsplats mot vad du normalt är om du är anställd, upplever jag inte så stor skillnad mellan att arbeta som konsult och att arbeta i linjen.

Vilka är fördelarna med att arbeta som konsult?

Mycket ny erfarenhet på kort tid och en inlärningskurva som går konstant uppåt! Att arbeta som konsult ger dig också möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter och få ansvar som du nödvändigtvis inte hade fått genom att rekryteras till en tjänst, beroende på hur behovet ser ut hos kunden. Dessutom ger det en unik möjlighet till att utvidga ditt professionella nätverk. Efter några uppdrag inser du att dina kontakter på LinkedIn har ökat lavinartat!

Hur lyckas du i konsultrollen?

Jag tror att mycket handlar om vilken inställning man har som konsult. Om man går runt och känner sig som just ”konsulten” så är det även så dina kollegor på uppdraget kommer att se dig. Personligen har jag vunnit mycket på att aldrig sluta vara mig själv, och inte lägga så stor vikt vid att fundera på när jag ska bära konsulthatten eller inte. Även om du utför uppdraget som konsult så är du fortfarande en människa som behöver ett kollegialt utbyte. Har du varit en uppskattad kollega på jobb där du haft anställning kommer du vara det även som konsult.

Vilken är den tydligaste utmaningen?

Att du ska sätta dig in i mycket på kort tid och snabbt kunna läsa av en arbetsplats med dess människor och organisationskultur för att därigenom på ett så smidigt sätt som möjligt, kunna kliva in och börja jobba. Framgångsfaktorn till detta tror jag framförallt är att ha en ödmjuk och prestigelös inställning både till dina arbetsuppgifter och arbetskollegor.

Varför ska man jobba som konsult på Meritmind?

Öppenhet och omtanke är två adjektiv som på ett bra sätt beskriver vad Meritmind står för. Meritmind präglas av ett öppet klimat i en ödmjuk anda och som konsult känner jag mig trygg att ha Meritmind att vända mig till vid alla olika typer av frågeställningar och funderingar. Meritmind som konsultföretag är ett företag som verkligen lever efter sina värderingar och med en stor respekt för varandra, både internt och mot kund. Företagskulturen bygger på en prestigelöshet som tydligt gör sig påmind när man kommer in på kontoret. Det känns unikt att få jobba i en organisation som Meritmind!

Skrivet av: Isabelle Ringbom