Du gör skillnad, var positiv! 7 tips till en positivare arbetsplats

highfiveMånga är vi ekonomer som under första dagarna av året sliter hårt med bokslut, revision och årsredovisningar, men får vi den uppskattning och feedback som behövs för att göra ett bra arbete?

Inom idrottsvärlden får en utövare ganska snabb feedback på sin senaste match eller träning av både sina tränare, anhöriga och tillräckligt högt upp i sportens värld, även från utomstående. Har man förlorat får man oftast höra hur dålig man var och vad som gjordes fel m.m. Men när du vinner eller gör något bra får man samma tyngd i den feedbacken då? Oftast får man bra jobbat/ bra match eller liknande men sällan vad jag gjorde bra eller varför det gick som det gick denna gång.

Oavsett vem man är i en organisation, chef eller medarbetare, kan man med enkla medel hjälpa till att skapa en positiv arbetsplats och ett klimat, likt det i idrottens värld. Alla företag och dess medarbetare får motgångar under resans gång och detta mottas på olika sätt. Men om man skapar en positiv och attraktiv arbetsplats där motgångar och även medgångar uppmärksammas på rätt sätt kommer alla tjäna på det i längden.

Jag var nyligen på en föreläsning där föreläsaren berättade om med- och motgångar och hur de arbetade i de olika scenarierna. Föredragaren var från idrottsvärlden och tänkte direkt att detta borde finnas som grund även i arbetslivet. Jag läste tidigare en artikel i tidningen Chef som är publicerad på chef.se, om hur man med sju enkla steg kan förbättra sin arbetstillvaro och även om artikeln är skriven ur chefs synvinkel, är det lätta steg att följa även som medarbetare. För även chefen behöver ju feedback på vad de gör bra.

  1. Uppmärksamma det som fungerar
  2. Fokusera på styrkor
  3. Ge positiv feedback
  4. Var tillåtande
  5. Hitta nya sätt att belöna
  6. Jobba med uppskattning
  7. Tillåt misstag

Enkla tips och råd som ger en mer positiv och effektiv arbetsplats. Kan idrotten så varför skulle inte företagsvärlden kunna?

Skrivet av: Tobias Liljekvist