Fullsatt på karriärseminarium hos Meritmind!

Sun wayBli medveten om att du har en karriär och planera för nästa steg var uppmaningen vi fick på tisdagens frukostseminarium med karriärcoach Cecilia Öhman. Cecilia delade med sig av sina egna erfarenheter av de karriärbyten hon har gjort och visade exempel på hur vi kan tänka och agera för att göra mer medvetna val i vardagen och livet.

En bra start är att bli uppmärksam på sina tankebanor och försöka säga; ”Jag väljer” i stället för ”jag måste”. Det vi måste i livet är att; vi måste dö och vi måste välja, så en strategi för mer genomtänkta val är bra att ha med sig. Det är stor skillnad på påståendet – jag väljer att arbeta som karriärcoach och jag måste arbeta som karriärcoach, så varför inte börja tänka att jag väljer i stället för att jag måste.

Hon pratade också om att det kan vara bra att skilja på saker vi kan påverka och det vi inte kan påverka i arbetslivet och förhålla oss till det. Exempel på sådant vi väljer är arbetsplats, vårt nätverk, vår träning och vår planering. Men det är onödigt att hetsa upp sig över de beslut som fattas av företagets ledning till exempel, om man ändå inte har möjlighet att påverka.

Sedan berättade Cecilia om hur vi kan utforska frågorna; vad kan jag, vem är jag och vad vill jag på ett mer systematiskt sätt och planera framåt genom att formulera ett nuläge och ett mål att sträva mot. Ett mycket konkret sätt är att tänka på sina anställningar/roller som man haft och hur tillfredsställd man varit under olika perioder och låta det styra strategin mot nästa anställning.

Jag tror många av deltagarna på seminariet fick inspiration till att avsätta lite tid till de här frågorna och mer aktivt planera för nästa steg i arbetslivet. Vi tillbringar ju trots allt mycket tid på arbetet och då får vi också se till att det känns meningsfullt och stämmer överens med våra förmågor och värderingar annars finns alltid alternativet att välja en annan arbetsplats.

Uppmaningen från Cecilia var att sätta upp mål och våga ta de första stegen mot framtiden. Jag har redan börjat!

Skrivet av: Anette Wickholm