Gör det bästa av anställningsintervjun!

Det är inte alltid anställningsintervjun upplevs som ett samtal mellan två jämbördiga parter och den kan ibland utvecklas till ett samtal med förhörsliknande inslag. Det är kanske framförallt den anställande parten som har ett ansvar för intervjun men det finns absolut utrymme för kandidaten att bidra till att det blir ett innehållsrikt och uppriktigt samtal. Jag har tagit del av en sammanställning av åtta fantastiskt bra frågor som man kan ha med sig till intervjun för att få fram konkret och värdefull information. Vissa av frågorna kanske är lite tillspetsade men ställda av en väl påläst, intresserad kandidat kan det inte annat än upplevas som positivt.

  1. Hur har den här positionen/tjänsten utvecklats senaste 3-5 åren?
  2. Vad har tidigare anställda gjort för att lyckas i den här rollen?
  3. Vad har du uppskattat mest med att arbeta här?
  4. Vad är högsta prioritet för personen på den här tjänsten kommande 3-6 månader?
  5. Vilka är de viktigaste kvalitéerna som framgångsrik chef/ledare i den här organisationen?
  6. Om jag blir erbjuden den här tjänsten, kan du ge mig några exempel på hur jag kan komma att samarbeta med min närmaste chef?
  7. Vilka är de största utmaningarna som väntar personen som börjar på denna tjänst?
  8. Har du några funderingar kring mina kvalifikationer?

Läs vidare här:

http://www.businessinsider.com/best-job-interview-questions-2014-6?utm_content

 

Skrivet av: Anette Wickholm