Hur lång är en introduktion?

347494-clockHur länge är man ny på jobbet? Amerikanska presidenter brukade få 100 dagar på sig att ta fram sin framtidsplan. Gäller det även i dagens näringsliv? Frågan är dubbelt aktuell för mig. Jag började själv mitt nya jobb för ett par veckor sedan och är i introduktion. Och på Meritmind jobbar vi med tjänster som underlättar introduktionen av nyanställda nyckelpersoner.

Att snabbt skapa värde är poängen. Hur gör man det enklare och bättre? Ska det gå fort? Eller gäller det att stå emot prestationsdjävulen lite? Det är också ett värde för organisationen att jag reflekterar över det nya jag möter, bidrar med mina erfarenheter och mitt utifrån-perspektiv. Jag är ju faktiskt rekryterad för att utveckla och skapa något nytt, inte bara leverera ”more of the same”.

Jag lever i frågan och tar min egen medicin. Det betyder att jag:

  • klargör mitt uppdrag i dialog med min chef – vad är det egentligen jag ska åstadkomma?
  • identifierar mina intressenter – vilka kan hjälpa eller stjälpa mig?
  • tydliggör förutsättningarna för att lyckas – vad behöver komma på plats?

Det handlar mycket om att undersöka förväntningar. Förväntningarna på mig, vad jag ska leverera och hur jag ska bidra. Men också mina egna förväntningar -vad är viktigt för mig och vad behöver jag för att lyckas? Meritmind jobbar för och med kvalificerade ekonomer. Mitt uppdrag är att lägga till området ledarskap till de rådgivnings -, rekryterings- och konsulttjänster du redan mött hos oss. Jag brinner för människors utveckling och tror att det många gånger är ganska lite som behövs för att chefer och ledare ska kunna ta ett rätt rejält kliv framåt i sitt ledarskap. Att formulera sitt uppdrag och stämma av med sin närmaste chef är ett bra första steg.Jag ser fram emot mitt nya uppdrag och vill gärna veta hur du som är kvalificerad ekonom tänker om ledarskap inom ekonomiområdet. Hur leder en modern CFO eller ekonomichef? Vilket ledarskap behövs för att möta morgondagens utmaningar? Låt oss starta en dialog!

Skrivet av: Eva Elfgren