Hur mycket och snabbt utvecklas du?

114300-massive-oak-treeTill och från reflekterar du säkert över hur mycket du faktiskt lär dig och utvecklas i din nuvarande roll. När du är ny på jobbet finns troligtvis mycket att lära, men efter som kommer det säkert perioder när inlärningskurvan stannar till. Hur tänker du kring din egen utveckling och hur mycket kan du själv påverka den?  Meritminds grundare Helena Casserlöv-Kvist skriver i sin senaste krönika som finns publicerad på CFOworld.se, om hur exempelvis olika roller och bolagstyper innebär olika hög grad av utveckling och hur man utifrån den informationen kan planera för snabbare kompetensutveckling. Läs hela krönikan genom att klicka på Läs mer här under.

Hur mycket och snabbt utvecklas du?

Det är oftast under den första tiden på ett jobb som du lär dig mest. När du har varit i en och samma roll på ett företag under en längre tid, lär du dig ofta mindre.

Om du trivs där du är och inte känner suget efter att snabbt utvecklas vidare, är det naturligt att du stannar kvar. Du kan ditt jobb väl och din chef och dina kollegor vill gärna arbeta med dig, för hela systemet fungerar. Vill du däremot utvecklas vidare så måste du själv ta itu med saken, inom det företag du är anställd eller genom att söka dig till något annat.

Hur du bör gå tillväga varierar beroende på vad du har för mål, och det jag skriver här gäller inte i lika hög grad för dig som snabbt vill bli chef eller specialist inom något starkt avgränsat område.

Byt mellan olika roller och funktioner
För att maximera din egen inlärningskurva är det generellt bra att aktivt byta mellan olika roller och funktioner. Om du arbetar nära linjen får du en bra förståelse för vad som driver affärerna, problem i produktion, lagerhållning eller annat som är aktuellt för den del av linjen du verkar inom. Det ger dig dock inte helikopterperspektiv på verksamheten och det kan vara svårt att se helheter.

Detta kan du istället erhålla om du sitter där all samlad företagsinformation bearbetas, inom Group Control eller inom koncernredovisningen. Här får du perspektivet, men har du ingen egen erfarenhet av ”golvet” kan det svårt att förstå vad alla siffror egentligen betyder för respektive enhet.

Genom att arbeta både i linjen och på stab kan du få perspektiv på ett annat sätt än om du endast avancerar inom din egen avdelning.

Jag började själv min bana som controller på ett större svenskt industriföretag, Fläktkoncernen, som bland annat tillverkade och sålde produkter och tjänster för inomhusklimat. Jag fick pröva på många roller och chefer under mina första år och det gav mig en snabb inlärning.
Om du arbetar i ett mindre företag kan du lättare se hela flödet och förstå alla kopplingar med verksamheten. Det ger också en bra grund, förutsatt att du är på ett företag som har bra koll på sin ekonomihantering. Det är alltid viktigt att välja en bra chef, men vikten av det blir än större om du har få kollegor att arbeta med och lära av.

Arbeta i olika branscher
Att arbeta inom olika branscher ger också erfarenhet. Både redovisning och verksamhetsstyrningen skiljer sig mycket åt beroende på om bolaget tillverkar stora transformatorer, förvaltar fastigheter eller säljer skor. Att ta del av dessa skillnader är lärorikt och ger perspektiv. Även inom samma bransch kan man lära sig mycket i olika bolag. En styrka i ett bolag kan vara en svaghet i ett annat.

Hur ägarstrukturen ser ut påverkar också hur företag fungerar. Det ger olika kunskaper och perspektiv att arbeta på ett börsnoterat företag, ett ägarlett bolag, ett riskkapital-ägt företag, en i grunden svensk koncern eller en koncern med utländska ägare. Att arbeta i ett offentligt ägt företag eller verk ger ytterligare perspektiv.

Nu är det i och för sig svårt att hinna med att göra allting, för det finns en gräns för hur ofta man kan byta jobb.

Ibland är det viktigt att avgränsa sig för att snabbt komma dit man vill, men ofta ger en bred erfarenhet möjlighet till omväxling i yrkeslivet och unika kunskaper. Och det gör dig till en mångfacetterad och därmed tryggare ledare.

Konsultrollen ger bred erfarenhet
Ett sätt att
 öka på takten på sin inlärning är att arbeta som konsult. Det ger möjligheter att pröva olika roller, bolag, branscher, system och lära känna många olika människor och företagskulturer. Det ger en snabb inlärningskurva och omväxling på köpet.

Själv arbetade jag några år som managementkonsult inom ABB. Jag älskade det. Att få lära känna olika verksamheters problem, förutsättningar och möjligheter och söka lösningar för dessa var utmanande och roligt. Och lärorikt.

Som konsult, oavsett om du driver förändringsarbete, upprätthåller en tjänst som interimskonsult eller uthyrd konsult, eller gör en kombination av de båda, har du generellt en högre grad av inlärning. Detta eftersom du normalt byter uppdrag oftare än du byter arbetsuppgifter eller jobb.

Du tar med dig din erfarenhet in i varje uppdrag, men får ändå nya utmaningar. Du får möjlighet att utvecklas medan du utvecklar de verksamheter du hjälper. Du kan ha ett uppdrag inom ett börsnoterat internationellt läkemedelsföretag för att nästa gång arbeta inom ett privatägt, svenskt, industriföretag. Det ger perspektiv och nya kunskaper. Olika lösningar för processer, redovisningstekniska frågor, styrning och system passerar din väg.

Och sist men absolut inte minst, så arbetar du med olika människor, i olika företagskulturer, som alla kan ge dig någon pusselbit – vilket du säkert kan återgälda genom att bjuda med dig av din erfarenhet.

Om det lockar dig att arbeta som konsult, så se till att arbeta i en organisation som har ditt område som sin kärnverksamhet och som har en tillräcklig storlek. Ett företag som förstår din kompetens och har många kunder och uppdrag ger dig större möjligheter till uppdrag som är rätt för dig. Om företaget har många anställda konsulter på din nivå och inriktning så ger dig det fler kollegor att dela erfarenheter med. Sannolikheten är också större att du kan bli erbjuden relevant kompetensutveckling utöver lärandet i dina egna uppdrag.

Som grundare av ett ekonomikonsultföretag har jag sett så många exempel på konsulter som utvecklas i raketfart, både de med enbart några års erfarenhet och de med ett redan digert CV. Det är härligt att se hur snabbt många utifrån sin erfarenhet kan ta till sig nya saker och omsätta sina kunskaper i nya sammanhang.

Och det är en skön känsla att se människor som normalt sitter ganska ensamma i en roll på ett företag plötsligt får många kollegor som delar samma intresse. Det gör mig alltid lika glad.

Om du har erfarenhet som chef kan du ta uppdrag som interimschef. I många uppdrag behövs ett informellt ledarskap även om du inte är chef, speciellt i uppdrag där du arbetar med större förändringar ute hos kunden. Som konsult finns det också möjligheter att få växa in i chefsuppdrag ute på kundföretagen. Därtill finns möjligheter att utvecklas på olika sätt inom konsultföretaget, bland annat som chef.

Nu är det upp till dig att fundera på vad du vill, för tillfället och i framtiden. Vad har du för mål? Vill du få en bredd i ditt tänkande, en större förståelse och omväxling eller vill du snabbt in i en viss position?

Planera och agera! Ta tillvara på de möjligheter som finns! Och ha kul på vägen – lycka till!

 

Skrivet av: Isabelle Ringbom