Hur undviker vi missförstånd i möten mellan olika kulturer på vår arbetsplats?

Hur undviker vi missförstånd i möten mellan olika kulturer på vår arbetsplats? - Meritmind

Med denna bloggpost vill jag knyta an till tidigare bloggpost; Goda relationer – nyckeln till framgång. Jag tror att vi alla kan hålla med om att livet handlar om relationer i alla de former. Att fungera och utvecklas tillsammans med andra är en av livets stora utmaningar. I detta finns givetvis också relationer och möten med andra kulturer. Det kan vara andra organisationskulturer och/eller andra länders kulturer.

Vad definierar då en kultur? Enligt Wikipedia definieras en kultur av alla livsmönster, inklusive språk, konst, värderingar och institutioner hos en population, samt att kultur normalt sett överförs socialt från generation till generation.

Kulturmöten i arbetet

Jag var på ett seminarium för ett tag sedan där interkulturell kompetens stod på schemat. Kommunikationskonsult Eva Johnsson delade med sig av sina erfarenheter och berättade konkret om några bra tips vid kulturmöten i arbetet:

  • Tänk på hur du presenterar dig själv, anpassa dig till den situation du befinner dig i. I en hierarkisk kultur som t ex i Japan, bör du presentera dig med både för- och efternamn och titel och ha alltid visitkort med dig. Andra länder har en mer informell kultur och det är också där mer vanligt att använda kortformer av sitt namn, som t ex i USA.

  • Långsiktiga relationer och att lära känna varandra är viktigt i många länder. Långa luncher och småprat är väl investerad tid i affärssammanhang.  Viktigt att tänka på är också att ta hand om sina utländska affärskollegor när de är på besök i Sverige.

  • Vad gäller tid, planering och deadlines är det viktigt att ta reda på vad som gäller i den kultur där du arbetar. Är kulturen sekventiell eller synkron? De kulturer som har en Sekventiell tidsuppfattning vill gärna ta en sak i taget, de är punktliga och vill följa den plan som satts. Häri finns länder såsom t ex Sverige och Tyskland. De som har en mer Synkron tidsuppfattningen kan oftast göra flera saker samtidigt, de är flexibla och spontana och har preliminära planer. I denna uppfattning kan vi hitta länder i Mellanöstern och Sydeuropa. Viktigt är förstås också att själv kommunicera sina förväntningar.

  • Att kommunicera via e-mail kan ibland vara svårt. Det kan mycket väl vara så att dina e-mail inte blir besvarade om du inte har tagit dig tid att bygga upp en personlig relation med vederbörande först. Ett sätt kan vara att ringa först. Vidare är det vanligt att man i hierarkiska kulturer t ex kopierar in chefen i sina e-mail. Det kan också vara av högsta vikt att fundera över distributionslistan, dvs är alla med? Ta aldrig bort ett namn om du inte är säker på vad som gäller. Det kan t o m vara så att namnen bör stå i en speciell inbördes ordning;     t ex att den högsta chefen anges först och sedan går man nedåt i hierarkin. Är man osäker så kan man alltid skriva dem i alfabetisk ordning.

Hur olika kulturer interagerar

Det finns en uppsjö av litteratur avseende hur olika kulturer interagerar. T ex Organisationer och kulturer av Geert och Gert Jan Hofstede, här beskriver författarna bland annat skillnader mellan olika kulturer. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap.

Kom ihåg att vi är alla individer och att det finns individuella skillnader i alla kulturer, men genom att fundera och ta till sig ovan tips så kan vi alla uppnå ett mer effektivt samarbete över kulturgränserna.

Skrivet av: Camilla Björk