Mot nya jämställda höjder!

jämställtMeritminds Stockholmskontor är en arbetsplats med ungefär lika många kvinnor som män vilket leder till intressanta och mångfacetterade diskussioner. Dessa diskussioner rör allt mellan himmel och jord och idag halkade vi in på ämnet jämställdhet mellan tuggorna.

Enligt The Global Gender Gap Report rankades Sverige 2013 som världens fjärde mest jämställda land efter Island, Finland och Norge. Denna statistik är dock inte likvärd med den som The European Institute for Gender Equality presenterar där Sverige istället rankas som listetta och utses till Europas mest jämställda land.

Oavsett om vi hamnar på pallplats eller inte har vi fortfarande lång väg att gå innan vi blir jämställdhetens förlovade land. SCBs statistik visar att kvinnor tjänar i genomsnitt 7 % mindre än män, städar 15 minuter/dag mer än männen och enbart innehar 12 % av alla aktiebolags styrelseposter. Enbart 4 % av all förskolepersonal består av män och inte ens veckopengen är könsneutral då 13-åriga pojkar i genomsnitt har 5 % högre veckopeng än jämnåriga flickor.

I början av januari i år hävdade vår finansminister Anders Borg i ett uttalande att ökad jämställdhet kan höja svensk BNP med 10 % men att det kommer krävas hårt arbete för att förändra både attityder och drivkrafter inom näringslivet. Ökad BNP torde vara något som även den mest inbitne bakåtsträvare skulle uppskatta, så därför bör vi detta år dra var sitt strå till den berömda stacken och där igenom skapa en förutsättning att nå nya jämställda höjder under 2014. Kämpa Sverige!

Skrivet av: Ida Roman