Rådgivningskonsult på Meritmind


JohanBruceJohan Bruce började på Meritmind för sju år sen och har fram till för 6 månader sen arbetat som interimskonsult. Idag jobbar han istället som rådgivningskonsult vilket innebär att han jobbar med olika typer av förändringsprojekt.

Johan, vad gör du som rådgivningskonsult?

Det kan vara en kund som vill ha hjälp med lönsamhetsoptimering, implementera ett nytt system eller som vill genomföra en studie över hur ekonomifunktionen fungerar. Det är inte ett heltidsuppdrag på det sättet att jag arbetar hos kunden varje dag. Ena veckan kan det vara 100 %, andra veckan 30 %. Resten av tiden jobbar jag med uppdrag av liknande karaktär hos andra kunder. Det är utmanande att jobba i rådgivningsgruppen och det har varit ett roligt steg att ta inom bolaget!

Vilken är utmaningen?

Utmaningen ligger i att göra kunder nöjda och att samtidigt själv få lära sig ännu mer. Trots 20 år inom ekonomiområdet, kan man inte allting vilket innebär att det ibland kan vara en liten uppförsbacke innan det går att leverera fullt ut mot kund. Första veckan är ”smekveckan”, då är det helt okej om man inte är ”inne” i det. Men vecka två då förväntar sig kunden en leverans. Det är jättetufft, men det handlar mycket om kommunikation med kunden.

Vad är roligt med rollen som konsult?

Om man ser på konsultrollen generellt, är det faktiskt kul att få jobba i helt nya företag och träffa nya personer varje gång. Varje företag är ju unikt! Man slutar aldrig att förvånas över hur det ser ut i organisationen och inom ekonomiområdet. Sättet företaget tjänar pengar på, hur de agerar när det gäller ledarskap och hur de sätter upp sina system. Det skiljer sig åt enormt mycket och innebär nya utmaningar i varje nytt uppdrag. Efter att ha jobbat 10-15 år som anställd, blev det enformigt att rapportera i månadsrutiner. Man blir ju skickligare med tiden, men där ligger inte utmaningen. Jag tycker det är bra att jobba intensivt under en period, gå ner i puls och sen accelerera igen i ett nytt uppdrag!

Finns det något som du saknar från att arbeta i linjen?

Man blir ju en kameleont och får ingen riktigt fast punkt. Arbetskamrater blir ju mer flyktiga även om du alltid har kontakt med några kollegor efter varje uppdrag, så nätverket blir allt större med tiden. Utöver det har man ju alltid kollegor i andra konsulter och medarbetare på Meritmind!

Skrivet av: Isabelle Ringbom