Reflektioner och tips kring att jobba som controller utomlands

12738068-blank-passport-and-camera-with-us-dollars-on-wood-table-filtered-image-processed-vintage-effectJag har under två års tid arbetat som controller på ett marknadskontor i sydöstra Asien för ett stort svenskt industribolag. Jag hade förmånen att bara 1 år efter min ekonomexamen komma iväg på ett utlandsuppdrag. Nu har jag precis börjat på Meritmind och det relativt nystartade Generatorprogrammet. Inför starten har jag reflekterat över mitt senaste arbeta och vad jag främst tar med mig från att ha jobbat som controller utomlands och hur jag kan utnyttja det i min kommande konsultroll. Det är för mig som för många andra viktigt att känna att jag utvecklas och kan ta med mig nya lärdomar från ett jobb till ett annat.

De störta utmaningarna jag stötte på under min utlandsvistelse handlar framförallt om relationerna till medarbetarna och de kulturella skillnaderna man möter som svensk i Asien. Några tips från mig är:

  • Underskatta inte kulturskillnader i olika arbetssituationer. Vi tar för givet att man kommer i tid till möten, att man säger till sin chef om man inte förstår sin uppgift eller om något är oklart, det är inte lika självklart överallt.
  • Det är viktigt att anpassa sig till kulturen samtidigt som du tar med dig den ”svenska andan” med att alla ska komma i tid till möten, leverera i tid etc. Jag märkte med tiden att jag var tvungen att arbeta mycket mer proaktivt inför deadlines och stämma av att vi ligger i fas under tidens gång för att kunna leverera i tid vid boksluten.
  • Som svensk är man inte helt van vid hierarkier, det är dock betydligt vanligare utomlands och något man får anpassa sig till i viss mån för att inte förvirra de andra.

Min slutsats är att det är oerhört viktigt att vara lyhörd och inte underskatta skillnader i kultur, det kan skapa stora problem i jobbet om man inte förstår att vi tänker lite olika i många situationer. Det kommer jag ta med mig till mina kommande konsultuppdrag, där jag kanske inte kommer arbeta i ett annat land, men definitivt kommer möta olika företagskulturer.

Skrivet av: Jenny Holmroos