Tips på källor för kompetensutveckling

I rollen som ekonomikonsult och i de branscher vi är aktiva i, värderas kunskap och erfarenhet mycket högt av företagen. Meritmind vill uppmuntra till kontinuerlig utbildning för anställda och har därför inkluderat utbildningstimmar i personalpolicyn. Det innebär att vi på arbetstid får ta del av utbildningstimmar att lägga på både interna och externa utbildningar.

De externa utbildningarna kan vara svåra att hitta då en googlesökning främst resulterar i högskole- och universitetskurser, vilket kanske inte är det man är ute efter. Däremot finns det källor med flertal kortare utbildningar som är relevanta. Dessa är inriktade mot specifika områden eller applikationer som behövs inom yrket; te. x. Excel, Controlling eller ledarskap.

För att möjliggöra det för er att hitta intressanta kurser och utbildningar så har jag samlat de jag anser relevanta, vilket i sin tur kan inspirera till att hitta utbildningar som passar just dig och dina ambitioner.

Källor:

Lynda.com innehåller över 900 kurser inom området ”Business” i allt från Exceltips till mentorskap, presentationsteknik och ledarskap.

Far Akademin har ett flertal kurser inom Controlling, Budgetering och Excel för ekonomer. Vissa kurser är längre(1 år), medan andra är kortare(1 dag).

Bonnier Academy tillhandahåller onlineutbildningar i Officepaketet på grund-, medel- och expertnivå.

Youtube innehåller flertal kurser, men utbudet varierar i kvalitét. Det bör främst användas för specifika funktioner eller frågor rörande te. x. Excel.

 

/Aydin Altun, ekonomikonsult på Meritmind

Skrivet av: aydinaltun