Utvecklas med hjälp av feedback

Hur ligger jag som medarbetare till i min yrkesroll? Hur går det för mig i förhållande till de mål jag personligen satt men även målen som företaget jag arbetar för har?  Vad behöver jag arbeta på? Och vad är jag duktig på?

Feedback är viktigt och alla behöver det, både chef och medarbetare. Att bli sedd och få respons på hur jag presterar är en förutsättning för att jag ska kunna utvecklas och bli bättre i min roll. Det finns många olika typer av feedback både mer eller mindre djupgående. Det har blivit allt vanligare att chefer använder skriftlig feedback. Vid spontan positiv feedback är det ett snabbt och enkelt tillvägagångssätt. Det finns alltid en risk för missförstånd och feltolkningar när det kommer skriftligt och därför brukar man rekommendera muntlig feedback eftersom det öppnar upp för en dialog. Under ett samtal ges chefen möjlighet att kunna förtydliga eller ge exempel om något är oklart. Kommunikation består till en väldigt liten del av ord. Cirka 80 % av all vår kommunikation är kroppsspråk, gester, röst och miner.

Det finns många olika metoder för feedback. Enligt mig är ”Hamburgarmetoden” den bästa metoden. Det innebär kortfattat att chefen inleder samtalet med att säga något positivt om mig som medarbetare för att sedan framföra det jag behöver utveckla och arbeta mer på och sedan avsluta dialogen med något positivt. Då har du troligtvis lyckats skapa ett trevligt och nyttigt samtal. ”Hamburgarmetoden” innebär en bra balans mellan alla ingredienser och varvar dem precis som en hamburgare.

Som medarbetare tycker jag personligen att feedback är väldigt viktigt, det hjälper mig i min utveckling samt  bygger tillit och förtroende.  Feedback är inte bara en envägskommunikation utan som medarbetare är det viktigt att själv reflektera över sin egen insats under året som gått.  Ju större självkännedom jag har kring styrkor och utvecklingsområden desto bättre kan jag ta emot feedback och använda mig av den. Ett av människans grundläggande behov är att bli sedd, hörd och bekräftad. Får vi detta kommer vi vidareutvecklas.

Så hur ligger du som medarbetare till i din nuvarande yrkesroll? Hur går det i förhållande till de mål du personligen satt men även målen som företaget har?  Vad behöver du arbeta på? Och vad är du duktig på? Får du den feedback som du behöver?

/Parisa Amoor, kandidatansvarig

Skrivet av: parisaamoor