Vägen till drömjobbet tar en ny riktning- så hänger du med!

Idag går vi mer och mer mot att effektivisera så mycket som möjligt, både i vardagen och på arbetet. Tekniken utvecklas och digitaliseringen tar allt större utbredning. Det talas om multitasking och att dygnet inte längre består av 24 timmar utan istället utgörs av 31 timmar. Vi vill hänga med i utvecklingen och hinna med så mycket som möjligt. Jobb, träning, familj, vänner, hushåll och karriär har och är fortfarande viktiga delar i livspusslet som vi ska lyckas med. Idag består livet av ytterligare en tårtbit: sociala medier.

Denna tårtbit, sociala medier, bidrar till en utveckling av processen att söka jobb. Idag har fokus riktats från företagen och mot individen vilket gör att sociala medier spelar en roll i arbetssökande syften. Istället för att aktivt söka jobb idag är det fler och fler som förväntar sig bli uppsökta av företagen och detta då genom det sociala mediet, LinkedIn (mitthallbarhetsjobb.se). Istället för att lägga en massa tid på jobbsökande, skrivs nu endast ett CV och ett personligt brev på LinkedIn. Det personliga varumärket marknadsförs via denna plattform och den arbetssökande kan ägna sig åt andra delar i livspusslet istället.

Jag, som kandidatansvarig på Meritmind, märker tydligt av denna förändring och de trender som sociala medier bidrar till i arbetssökande. LinkedIn kommer allt mer i fokus där individer profilerar sig med CV och ett kort personligt brev om sig själva och framtida mål. Detta är något som är – och kommer att vara – intressant för både arbetsgivare och arbetstagare. Idag handlar arbetssökande mer om att skapa och upprätthålla sitt personliga varumärke. Så för att öka chansen till att få det rätta jobbet som du verkligen vill ha- lägg lite extra tid på din profil på LinkedIn och jobba med ditt personliga varumärke. Det kommer göra att de extra timmarna på dygnet blir värdefulla för samtliga bitar i ditt livspussel.

http://www.civilekonomen.se/verktyg/sa-hittar-headhuntern-dig

http://mitthallbarhetsjobb.se/att-soka-jobb-och-hur-denna-process-haller-pa-att-forandra/

 

/Jenny Molander, kandidatansvarig

Skrivet av: jennymolander