Vart är vi på väg?

Tv-tävlingen På spåret är slut för säsongen, men gissningsleken fortsätter i många företag. Vet du vart din organisation är på väg? Och hur ska du bidra? Har du klargjort ditt uppdrag och stämt av med din chef?

Vi människor söker mening i det vi sysslar med och på jobbet vill vi veta vilken katedral det är vi är med och bygger.

Vad är ditt uppdrag, egentligen? Att sköta det dagliga arbetet är förstås viktigt, men utöver det? Hur ska du bidra till utvecklingen i din organisation, hur kan du skapa värde? Om inte du vet, hur ska då dina medarbetare och kollegor kunna stötta dig. Vet du vad din chef har för uppdrag och hur du kan stötta det?

Organisationer finns till för att uppnå sina mål. Att tydliggöra förväntningarna skapar effektivitet, tillit och kraft i organisationen. I stället för att delta i gissningsleken – se till att skapa tydliga länkar av uppdrag, som bildar hållbara kedjor och för din organisation mot målet.

Vi på Meritmind hjälper människor och företag till framgång och vill bidra till att skingra de slöjor som hindrar kommunikation och samverkan.  Vi har metoder och verktyg för att definiera ditt och din organisations uppdrag. Vi kallar det för Uppdrag klart! Vill du veta mer? Kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Skrivet av: Eva Elfgren