Vilka krav ställer marknaden på en Business Controller?

Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www.fotoakuten.se

Kanske finns det lika många olika krav på rekryteringen som antal företag jag träffar, men en generell reflektion när det kommer till att rekrytera rätt, är att det ofta beror mycket på i vilken miljö man ska verka.

Om placeringen är hos det stora börsnoterade bolaget, kanske det finns en risk/chans att Business Controller-tjänsten innehåller mycket rapportering och analys av stora siffermängder. Viktigt i den rollen är att snabbt kunna göra sammanställningar, se samband och dra slutsatser.  I den rollen krävs ofta en specialist som har bra kunskap och hög analysförmåga.  De personliga egenskaperna (samarbete/pedagogik/kommunikation)är kanske inte lika avgörande som i den mer verksamhetsnära Business Controller-rollen.

I det medelstora bolaget finns ofta större möjlighet att arbeta verksamhetsnära, men också kanske en större risk att rollen, framförallt i dåliga tider, blir alltför bred. I denna miljö är det bra att ha en god grund i redovisningen, bra systemkunskaper (alltid lika viktigt), bra förmåga att nätverka och möta kollegor inom olika verksamhetsområden samt, inte minst, god pedagogisk förmåga.  I den här rollen är de personliga egenskaperna extremt viktiga. Här behöver man kunna känna sig bekväm, inte bara på ekonomiavdelningen utan också i verkstan, med rektorn på en skola eller läkaren på vårdcentralen.

Gemensamt för de olika arbetsplatserna (typerna av bolag) är att det inte alltid finns insikt i hur avgörande ekonomistyrningsarbetet är och hur viktigt det är att ha rätt Business Controller-profil till arbetet. Att få tillgång till rätt beslutsunderlag, med rätt siffror presenterade kan faktiskt vara avgörande för företagets framgång!

Klicka här om du vill se ett videoklipp från hemsidan 1company.se där jag pratar om just detta.

 

Skrivet av: Anette Wickholm