7 trender inom system för koncernrapportering

I våras genomförde vi på Meritmind ett seminarium, där vi ställde följande fråga till de större leverantörerna av system för koncernrapportering: Vilka utmaningar ser ni att era kunder möter inom området koncernrapportering, och hur tänker ni möta dessa?

 Sammanfattningsvis kunde vi se sju tydliga trender

  1. Operativ och legal rapportering kopplas ihop allt mer. Detta kräver ett gemensamt system och aktivt arbete med masterdata och datamodeller.
  2. Kravet på spårbarhet och koppling till olika försystem ökar. Detta ställer höga krav på ETL-systemen.

  3. Stödet  för andra kringprocesser ökar, bl a behovet av kontroll av ”local close” och interna mellanhavanden, för att kunna snabba upp den totala stängningsprocessen. Visualisering av stängningsprocessen och systemstöd för hantering av processen att ta fram hela delårs- och årsredovisningen är viktiga komponenter.
  4. Koncerner har ett ökat krav att kunna följa upp den konsoliderade informationen mer operativt. Detta ställer högre krav på ”ad hoc” rapportering och ”what if” analyser än vad som var fallet när systemen framför allt anvädes för koncernredovisningen i sig.
  5. Att systemen stöder IFRS-rapportering är i dagsläget ett givet krav. Nu börjar även stöd för XBRL bli aktuellt.
  6. I och med att man arbetar mer aktivt med analyser på koncernnivå tillkommer fler användare i systemet. Det är inte länge bara koncernekonomis medarbetare som är användrare. Detta skapar ett större behov av högre användarvänlighet.
  7. Nya tekniska förbättringar skapar nya möjligheter. Mer omfattande och snabbare analys tack vare ”in-memory” teknologi, möjlighet att köpa koncernrapportering som tjänst via en molnlösning och koppling till surfplattor och smart phones är några.

Trenden är tydlig – koncernrapporteringssystemen kommer stödja en större del av stängningsrpocessen och ta in mer data, vilket möjliggör nya typer av analys för en större mängd användare. Koncernrapporteringsystemen går från att vara silosystem till att stödja hela koncernens ekonomistyrning.

Artikel jag skrivit i CFO world på samma ämne: http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.531514/7-kommande-trender-i-koncernrapporteringssystem?queryText=ollesson

Skrivet av: Kerstin Ollesson