Informationsmodellens roll för en effektiv koncernrapportering

Varför är det avgörande att skapa en koncerngemensam och väldefinierad finansiell informationsmodell?

I förra veckan hade 1Company ett webinar som jag och Monica Sears på Unit4 Ocra höll, där just informationsmodellens betydelse för en effektiv koncernrapporteringslösning diskuterades. Hur har utvecklingen skett på detta område och vad finns det för goda exempel att ta del av? En inspelad version av webinaret kan du se här ovan.

Under webinaret diskuterades bl a följande frågeställningar:

  • Varför är det avgörande att skapa en koncerngemensam och väldefinierad finansiell informationsmodell?
  • Hur skapar man en informationsmodell som rymmer såväl styrmodellens krav på information som externa informationskrav?
  • Hur hittar man rätt detaljnivå i informationsmodellen?

Informationsmodeller handlar inte bara om tekniska lösningar utan om hela processen kring koncernrapporteringen. Vilken information är man intresserad av att koncernrapporteringen ska fånga och hur ska den struktureras för att den ska bli lättillgänglig och lättanvänd och med hög kvalitet? För att lyckas skapa/förändra informationsmodellen krävs en god förståelse för både verksamhetens krav och teknikens möjligheter.

Vi fick ett stort gensvar med över 50 deltagare under det livesända webinaret och av frågestunden efteråt att döma verkade ämnet intressera och engagera.

Skrivet av: Lars Rudbäck