Intervju med Scanias koncernredovisningschef

 

Jag träffar Elisabeth Karlsson på hennes kontor i Södertälje. Sedan 2007 är hon koncernredovisningschef på Scania och sitter i en av de många byggnader som utgör Scanias verksamhet i Södertälje. Att Södertälje är Scania råder ingen tvekan om. Här arbetar 11 000 människor och mycket av Scanias produktion sker här i chassiverkstaden. Förutom i Södertälje, produceras hytterna i Oskarshamn och balkarna i Luleå. Sverige, Brasilien, Nederländerna och Frankrike är de fyra länder där hela lastbilar sätts ihop i.

Av de 11 000, är de 11 stycken på Elisabeths avdelning. De arbetar tillsammans med månads- och kvartalsbokslut, årsredovisningar och årsbokslut. Elisabeth arbetar också med IFRS-frågor, redovisningsregler, med Scanias ekonomihandbok för koncernredovisning och med det gemensamma systemet för koncernrapportering. Vid periodboksluten är de många på staben som hjälper till. De är två systeravdelningar som har ett nära samarbete i själva boksluten, men det som åligger Elisabeths avdelning är planeringen inför.

– Just det samarbete vi har när vi arbetar med våra bokslut och årsredovisningar är faktiskt det som också är allra roligast! Vi är ett stort antal personer som arbetar tillsammans i en väldigt välsmord process som vi har arbetat mycket med för att få till.

Elisabeth fortsätter berätta.

– Det är en tjusning! Man kan likna det med en fabrik, som chassiverkstaden här på Scania. När man får förmånen att gå in dit får man se hur det i ena änden kommer en balk och andra delar och ut ur den andra änden rullar en fullständig dragbil. Det är fascinerande och liknar sättet som vi arbetar på. Delarna är de data som vi med hjälp av system och kunskap inom koncernredovisning ska skapa en helhet av.

Med Meritmind har Scania och Elisabet haft en ömsesidig kontakt sedan flera år tillbaka. Meritmind har hjälpt till både med rekryteringar och konsulter och Elisabeth har vid flera tillfällen närvarat på seminarier och andra sociala aktiviteter som Meritmind anordnat. Hon upplever det som positivt att Meritmind vill upparbeta ett kontaktnät på andra sätt än endast genom försäljning.

– För det första har Meritmind förstått vad jag har efterfrågat, helt enkelt begripit sig på vilka behov vi har haft. För det andra har jag känt att man har varit engagerad i uppdragen, varit snabb på att återkoppla och fört en bra kommunikation. Det är enkelt på något sätt, förklarar Elisabeth.

I början på året behövde Elisabeth rekrytera en ny medarbetare till sin avdelning. Meritmind fick ansvara för rekryteringsprocessen och man tog även in en konsult från Meritmind tills den nya personen var på plats. När ett nytt behov uppstod på avdelningen några månader senare var det självklart för Elisabeth att ännu en gång ta hjälp av Meritmind och samma rekryteringskon­sult. Förutom nämnda rekryteringsprocesser, har Elisabeth just nu en konsult från Meritmind som stöttar avdelningen.

– Hon är helt klart en konsult som jag vill rekommendera andra att använda! Hon har precis det som jag efterfrågade. Hon är väl förtrogen med koncernredovisning, i synnerhet de svårare bitarna som eget kapital och förvärvselimineringar, men också system, vilket var jättebra, berättar Elisabeth som upplevt att samtliga av de konsulter som Scania anlitat från Meritmind hållit hög kvalitet.

Skrivet av: Isabelle Ringbom