Hawthorneeffekten – värdet av att bygga sammansvetsade team

Höstens ankomst innebär inte bara singlande löv och krispig luft utan även att organisationer världen över samlas för att sparka igång kreativitet och arbetsvilja i den organiserade formen ”kickoff”. Meritminds kickoff präglades av glada samarbetsövningar vilka med all säkerhet fick oss kollegor att komma närmre varandra, men hur viktiga är de egentligen för organisationens framgång?

Produktivitet har av uppenbara skäl alltid varit ett hett ämne för organisationer och på 1920- och 30-talet så utförde sociologen Elton Mayo en stor studie i ämnet på en fabrik i Hawtorne, Chicago. Meningen med studien var att finna de yttre faktorer som bidrar till produktivitet men fynden visade att de psykologiska faktorerna påverkar oss i mycket större utsträckning än de yttre. Mayo delade in medarbetarna i olika grupper och började laborera med deras arbetsvillkor. Han märkte en klar förhöjd produktivitet genom att öka ljussättning, förbättra verktyg, öka rasternas längd, ge de anställda gratis mat osv vilket var det förväntade resultatet. Dock infann sig denna produktivitetshöjning även när Mayo vände på myntet och gjorde medarbetarnas villkor sämre. Det visade sig att de anställdas produktivetet höjdes för att någon observerade deras arbete men också för att de gavs möjlighet att reflektera kring sin arbetsbelastning.

En oväntad men mycket viktig bisats av studien var gruppindelningens påverkan på individernas produktivitet. Mayo märkte att individerna i de olika grupperna knutit an till varandra och att deras produktivitetshöjning inte bara kvarstod utan även fortsatte att öka efter att studien avslutats. Deltagarna beskrev själva att de kände ett helt nytt ansvar för sitt eget arbete och att de ville prestera bra för sina kollegors skull. Mayo skriver följande i sin slutsats ”The desire to stand well with one’s fellows, the so-called human instinct of association, easily outweighs the merely individual interest and the logic of reasoning upon which so many spurious principles of management are based.”

Att hitta produktivitetshöjande aktiviteter är lika aktuellt idag som för snart 100 år sedan, trots att löpande band-arbete är allt mer sällsynt, och ämnet fortsätter att väcka frågor och idéer i dagens moderna organisationer. Er kickoff, oavsett form, kan mycket väl vara kittet som fogar samman er till ett produktivt och välfungerande team.

 

Skrivet av: Ida Roman