Hur kan jag bidra till arbetsglädje på jobbet?

arbetsglädje

Hur skapas arbetsglädje? Vad är vikten av en vänlig arbetsmiljö? Vad har det för relevans för en kandidat i utvärderandet av en potentiell arbetsgivare? Flera undersökningar visar att mjuka värden, så som arbetsglädje, hamnar allt högre upp på topplistor som rankar vad kandidater letar efter hos arbetsgivare.

Detta är något som vi i vår bransch tydligt märker i alla rekryteringsprocesser. Arbetsglädje skapar grunden för friska och glada medarbetare och eftersom glädje fungerar som en buffert mot stress har vi större möjlighet att prestera mer och lönsamheten ökar. Den skapar även ökad motivation, effektivitet och gynnar samarbete.

Vad innebär arbetsglädje?

Vad innebär då arbetsglädje? Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, tycker jag förklarar begreppet bra: ”arbetsglädje är en känsla av tillfredsställelse med sin egen arbetssituation och sina arbetsinsatser”.

Att skapa arbetsglädje tar i mångt och mycket utgångspunkten i ledningens förmåga att skapa förutsättningar för man ska kunna arbeta med frågan och insikten av att frågan måste prioriteras är viktig. Arbetsglädje är dock inte enbart en ledningsfråga. Bosse Angelöw skriver i sin bok ”Mera arbetsglädje” att alla på en arbetsplats är ansvariga för att bidra, utifrån sin roll. Mycket handlar om att titta på sig själv, vilken inställning man har och vad man faktiskt kan bidra med.

Hur kan jag då bidra till arbetsglädje på jobbet?

Hur kan jag då bidra? Sammanfattar några av Angelöws bästa tips på hur vi kan bidra till glädje på jobbet, vilka jag kommer ta fasta på direkt!

 1. Utgå från dig själv

  För att vara en bra förebild och glädjespridare måste du börja med dig själv. Fundera på vad som framkallar arbetsglädje hos dig och hur den kan stärkas. En positiv inställning till jobbet smittar garanterat av sig på kollegorna!

 2. Släng offerkoftan!

  Tycker du något fungerar dåligt eller att stämningen inte är på topp på jobbet? Gör något åt det! Ta ditt ansvar och fundera på hur du själv bidrar. Lägg sedan energi på det som du faktiskt kan påverka.

 3. Omvänd det negativa

  I slutet av arbetsdagen är det lätt att titta på vad man inte har hunnit med. Om du i stället går igenom vad du faktiskt åstadkommit går du hem med en bra känsla!

 4. Teamwork är nyckeln

  Diskutera ständigt med kollegor och chefer vad ni kan göra för att få ett positivt klimat. Hur hanterar vi tid och resurser och vad kan vi göra annorlunda?

Skrivet av: Maria Dahl