Fem snabba tips för att lyfta ditt ledarskap

Inte lika snabba att utöva – men effektiva!

Enligt årets VD-barometer värderar VD:ar att det näst viktigaste för ett företags framgång är medarbetarnas engagemang. Ändå är det bara 1 % av VD:arna som faktiskt har fokus på det. VD:arna ansåg också att de skulle bli effektivare om de ägnade mer tid till reflektion och prioritering. Men de sitter som vi alla, fast i ekorrhjulet.

Det finns inga quickfix för gott ledarskap men baserat på det medarbetarna ofta själva efterlyser finns det mycket att göra som kan ge stora effekter.

Fem viktiga delar för dig som är chef eller leder andra är:

  1. Ge mer och tydligare feedback
  2. Ta ansvar för att snabbt lösa konflikter (egna och bland medarbetarna)
  3. Sätt tydliga mål och följ upp mål och aktiviteter
  4. Hjälp medarbetarna att prioritera när arbetsbördan är stor
  5. Skapa tid för reflektion och eftertanke

Alla människor vill ha mer feedback. Gärna direkt och tydlig. Jag gillar att använda uttrycket Feedforward. Utgå från det som fungerar bra och föreslå hur det kan bli ännu bättre. Positivt fokus ger mer energi och förutsättningar för större engagemang. Men undvik inte snabb tillrättavisning när det behövs!

Fråga gärna kollegor och medarbetare hur de vill ha din feedback och framförallt: Be om feedback! På så vis bygger ni en tydligare feedbackkultur. När gav du direkt feedback/feedforward senast?

I en bra, kommunikativ kultur blir det också lättare att tillsammans prioritera när det behövs.

Skapa tid för reflektion. Alla jag träffar vet ganska väl vad de skulle kunna göra för att bli en tydligare och mer lyhörd chef. Att blocka tid i kalendern, boka tid med en kollega eller vän och diskutera det som är viktigt, eller se till att du får professionellt bollplank är några sätt.

Glädjande nog finns det många exempel på att målinriktade insatser ger stora effekter. Det går att höja ledarskapskompetensen och öka medvetenheten.

Hur kan du bli tydligare och ta mer ansvar? Vad kan du börja med redan nu?

Skrivet av: Marie Boregrim