Är du en informell ledare?

Är du en informell ledare - Meritmind

Ledarskap behöver inte vara detsamma som chefskap. Många kvalificerade ekonomer driver frågor, påverkar andra och leder processer för att nå gemensamma mål och resultat i verksamheten utan att ha titeln chef på visitkortet.

Så fort ditt jobb är beroende av att andra medverkar så behöver du utöva ett informellt ledarskap. Du kanske inte tänkt på det så, men för att du ska få genomslag för det som ingår i ditt jobb, är det ditt ledarskap som sätts på prov. Hur brukar du göra för att få andra att göra sin del av jobbet eller  prioritera det du behöver få utfört framför andra arbetsuppgifter?

Informell ledare utan makt?

En informell ledare har inte makten i sin hand utan måste använda sin personliga legitimitet och pondus. Med ett tydligt uppdrag till exempel för ett projekt, får du en temporär formell makt, vilket hjälper dig att få genomslag. Men ofta är det inte så tydligt för de andra att just det du driver är viktigare än allt annat de har på sin agenda.

Kanske får du specialuppdrag för att du visat att du är en duktig expert? Att vara primus inter pares, den främste bland jämlikar, är ett sätt att vinna respekt och få kollegor att följa. Men har du märkt att det inte alltid räcker för att få drivkraft framåt? Kanske till och med att det ibland innebär att du får jobbet tillbaka i ditt eget knä, eftersom du ändå gör det bäst?

Om du vill öka din effektivitet och göra ditt jobb lättare kan du, även fast du inte är chef, skaffa dig en verktygslåda med ledarverktyg. Att bygga upp kompetens om hur grupper bildas och fungerar, tekniker för att leda möten och workshops, principer för feedback och kommunikation etcetera,  är väl värt din tid och ditt engagemang.

Nu har vi på Meritmind tagit fram ett utbildningsprogram för informella ledare. Det är en möjlighet att få till en verktygslåda som gör ditt jobb framåt lättare. Programstart i september. Ta chansen att utveckla dig tillsammans med andra kvalificerade kollegor som brottas med samma utmaningar som du gör. Om du tycker att det verkar intressant hittar du mer information om upplägget här.

 

 

Skrivet av: Eva Elfgren