Är du redo för framtiden?

Sun wayOtaliga är de historier, böcker och filmer som skapats under åren om hur framtiden kommer att se ut. Där olika apokalypser berättats och från vår barndom läste vi om Ragnarök och striden mellan det goda och onda, i modern (?) tid George Orwells 1984 och många andra berättelser under senaste decennierna främst på film som gestaltar hur en tänkbar framtid ser ut. Om man tar en stund och funderar över hur utvecklingen de senaste 20, 30, 40 eller 50 åren har sett ut i världen, kittlar det inte lite att tänka i samma banor framåt. Hur kommer framtiden att se ut, vilka tekniska hjälpmedel kommer ta över etc. Men hur väl rustade är våra företag, du och jag eller vi för framtiden?

I senaste numret av CFO World reflekterar Dr. Ari Riabacke över framtiden i sin krönika ”Framtiden är här i morgon – är ni redo?” där han skriver om framtiden och ”alla vill vi veta hur framtiden ser ut”, många gissar och funderar, men få om ens någon som vet.

I krönikan listas sex huvudområden som man bör fundera över och kanske mått för hur redo ett företag är för framtiden:

  • Ledarskap – vilka krav ställs på det framtida ledarskapet när komplexiteten ökar lavinartat i såväl företag och organisationer som i samhället i stort?
  • ”The Human Element” – anställer man rätt personer och har man nödvändig mix av ”thinkers and doers” och hur motiverar man dem?
  • Kultur – gynnar den befintliga kulturen ett arbetssätt som är nödvändigt i en snabbt föränderlig värld?
  • Innovation & förändring – jobbar man aktivt med förändring och att tänka nytt och ta fram nya tjänster och produkter?
  • Risk management – har man koll på riskerna, hur hanterar man osäkerhet och törs man agera fast man inte är helt säker?
  • Beslutsfattande – går det snabbt nog, har man processerna på plats och vågar man agera även när man inte har ”all fakta” i sin hand?

Tänkvärda punkter och ord som gör det väl förenligt att reflektera över en stund i planeringen av sin framtid, både företaget och sin egen. Framtiden är här i morgon – är du redo?

Skrivet av: Tobias Liljekvist