Är ledningsgruppen utmanad?

Är ledningsgruppen utmanad?

Är alla medvetna om vad ägare ”kräver” eller förväntar sig? Förmodligen som en helhet, ja, men hur filtrerar man ner detta i organisationen?

En vanlig ledningsgrupp förutom VD är CFO, HR, Marknad och Försäljning. Ibland även IT och Inköp.

Ägardirektiven kan vara väldigt olika, här är några exempel:

  • Öka marknadsandelen organiskt med 5 %
  • Öka G.P med 2 %
  • Öka EBITA med 3 %
  • Höja ITR från 4 till 6 ggr
  • Korta betalningstiden från kund med 3 dagar för att öka cash flow
    Etc etc

Hur skall du som ansvarig avdelningschef/AO-chef/vice VD m.fl. hantera detta? Sätter du KPI´er på alla dina anställda eller bara dina närmaste rapporterande? Hur många KPI´er skulle du skapa?

Jag har själv som tidigare EMEA-chef för ett internationellt bolag funderat mycket runt detta och en av utmaningarna ligger bl.a. i hur du ska hantera medarbetare med olika nationaliteter där alla skall involveras. Den vinklingen kan också ses utifrån olika nivåer av ansvar i en lokal organisation.

Ett exempel av många kan vara, som jag själv har mött, hur du får en person att gå över tröskeln och sluta se problemen och vända dessa till möjligheter. Som Jack Welsh sa: ”Hur kan du erkänna dina tillkortakommande och förändra dom till styrkor?”

Jag har ingen patentlösning men vis av erfarenhet så vet jag att om du gör ”appraisals” minst en gång per halvår och stämmer av vad de KPI´er som har överenskommits (kan också vara från underställd mot chef vilket ger en extra dimension) så kommer det att märkas i resultaten.

Om man dessutom länkar uppfyllandegraden av överenskomna KPI ´er till en belöningsmodell så blir angelägenhet och viljan desto starkare att nå dem i slutändan…..ägarnas direktiv kan uppnås!

Vad tycker du?

Skrivet av: Tommy Cullander