Ekonomen; en av vår tids främsta allkonstnär?

blogganetteJag fick en fråga här om dagen från min nyblivna tonåring som just nu funderar mycket på vad hon ska arbeta med när hon blir vuxen; – Pappa, du är ju ekonom, vad gör en sån?

Frågan fick mig att tänka efter och reflektera en hel del. Vad gör jag och vad kan jag och andra ekonomer? Frågan var är inte enkel att besvara och det varierar självklart också stort ekonomer emellan.

Att slå upp ordet Ekonom i SAOL ger inte mycket vägledning, där står: ”en person som sysslar med ekonomi/god hushållare”. Detta med att hushålla med begränsade tillgångar var också något som man blev matad med under den första tiden när man läste Företagsekonomi, vid sidan av att man bl.a. fick lära sig att ”debet är närmast fönstret” av mer eller mindre begåvade lärare. Det jag kan konstatera är att ekonomens roll inte låter sig förklaras i en mening och att definitionen hela tiden utvecklas och blir mer och mer komplex.

Sett till kollektivet skall en ekonom klara av eller bisitta t.ex. följande färdigheter eller ämnen (i urval från a till ö);

Analyser, Bokföring, Controlling, Dataintegration, Ekonomistyrning, Finansiering, Goodwill, Hållbarhetsredovisning, IFRS, Just-in-Time

Kassaflödesanalyser, Leasing, Marknadsföring, Nyckeltalberäkning, Omräkningsdifferenser, Projektledning, Quality asssurance, Riskhantering, Skatter,

Transaktionsredovisning, US GAAP, Valutakursdifferenser, Web-design, X-axlar, Y-axlar Zonterapi?, Årsredovisning Äganderättsförbehåll, Övervärden…

Just det, nu för tiden skall ju en ekonom kunna blogga också…

Så ekonomer; stå rakryggade och svara att en ekonom är en vår tids främsta allkonstnär när ni nästa gång får frågan. -Vad gör en ekonom?

Skrivet av: Andreas Bernlind