Ett nytänk utmanar dagens normer

530556-hammer-timeKan produktiviteten förbättras om man istället för att fokusera på antal arbetstimmar, lägger större fokus på effektivitet? Enligt Virginkoncernens grundare och vd Sir Richard Branson så maximerar man effektiviteten när ingen – vare sig chefer eller anställda – håller koll på när man är inne på kontoret. Branson har bestämt sig för att verkställa en ny ledighetspolicy på Virgin som innebär att anställda själva ansvarar och bestämmer över sin arbetstid (Svenska Dagbladet).

Policyn syftar till att alla anställda skall lägga fokus på just effektivitet vilket enligt honom gagnar företagets positiva utveckling. Det ska vara upp till var och en om man vill gå hem ett par timmar…eller rent av veckor…bara kravet på att ledigheten utnyttjas när tid finns för det och att åtaganden mellan arbetsgivare och anställd är i fas.

Jag har funderat kring hur en sådan policy skulle fungera inom konsultbranschen. En direkt kommentar är att det inte är applicerbart när man är ute som konsult och förväntas genomföra ett uppdrag under en bestämd tid. Det kan då vara väldigt svårt att förankra ett effektivitetsmått. Hur skall man i så fall debitera genomförda konsulttimmar? Effektivitetsmåttet som konsult är väl snarare hur man genomför uppdraget och vilket mervärde man kan bidraga med genom erfarenhet och kunskap.

Är vi beredda att ta ansvaret som det trots allt innebär att fås den här möjligheten? Kan det komma att ses som att allt ansvar för det s.k. effektivitetsmålet läggs över på den anställde? Kommer teamkänslan d.v.s. att arbeta tillsammans med kollegor att förminskas eller kanske helt försvinna? Hur kommer kollegor att reagera om man helt plötsligt blir beroende av någon som kanske inte alltid finns på plats…alla kan väl inte vara lediga samtidigt?

Jag tror att det kan vara svårt att rakt över införa en policy som denna att gälla alla yrkeskategorier, utan passar troligtvis bättre för utvalda grupper. Ex. där en anställning är mer projektorienterad. Svårigheten här blir ju då att det kan bli lagen vi och dom.  Jag tror inte att Sir Richard avser att införa denna policy på ex. Virgin Atlantic d.v.s. hur skall man få flygande personal att införlivas i: ”Kom och gå till jobbet som du vill…..så länge du presterar lika mycket!”.

Vad tycker och tror du om denna ledighetspolicy?

Skrivet av: Tommy Cullander