Framtidens ekonomifunktion: nya roller och specialisering blir viktigare  

 

En snabbare, automatiserad och mer komplex omvärld ställer nya krav på framtidens ekonom. Hur kan du som arbetsgivare organisera dig för att skapa en modern ekonomifunktion? Och hur kan man som ekonom hänga med i djungeln av roller och titlar?

För tio år sedan jobbade de flesta inom ekonomifunktionen som redovisningsekonomer, controllers eller ekonomiassistenter. Det var då det. Idag har digitalisering, RPA (Robotics Process Automation), AI (Artificial Intelligence) och Machine Learning, nya regelverk och en allt komplexare omvärld förändrat ekonomifunktionens roll i grunden. Vilka kompetenser bör du utveckla som ekonom för att fortsätta vara attraktiv för framtidens ekonomifunktion?

Goda kunskaper och ett långt cv räcker inte alltid för den moderna ekonomifunktionen. Du ska helst vara både businesspartner och specialist. Och gärna lite ingenjör också med programmeringskunskaper, säger Anette Wickholm, rekryteringskonsult på Meritmind.

Partner och experter

Ja, det handlar om nya kompetenser som inte nödvändigtvis förknippas med den traditionella ekonomirollen när förväntningarna på ekonomifunktionen har utökats. Funktionen ska fortsatt hjälpa till och ta affärsbeslut, men samtidigt även vara redovisningsspecialist. Så vilka roller ska man ha på ekonomifunktionen för att kunna ge rätt och bra service till övriga organisationen?

Behovet av experter på koncernredovisning ökar, men behovet har gått från supervass på koncernredovisning till en självgående och senior specialist inom till exempel IFRS-området. Det samma gäller skatteområdet. Tidigare räckte ett bredare compliance-stöd till ekonomifunktionen, nu krävs det nischad expertkunskap inom olika delområden som till exempel aktuella Pillar 2, berättar Peter Hultman, kundansvarig på Mertimind.

Programmeringskunskap ett nytt krav

När det kommer till efterfrågan på smalare specialistkompetens vill Peter lyfta hur tekniken får en allt större plats på ekonomifunktionen. Traditionellt sätt har ekonomifunktionen bara haft ekonomer, men mycket kommer idag genom ingenjörsvägen. Men med alltmer digitalisering, automatisering och användning av AI behöver ekonomer förstå hur ekonomi och programmering hänger ihop, för att kunna nyttja verktyg och teknikstöd.

Därför diskuteras det idag hur mycket programmering det ska finnas på ekonomiutbildningen. Andra nya, spännande grundkonstellationer är regelverk och juridik, som också ligger nära ekonomen.

Kompetensbrist inom redovisning

Men i en alltmer digitaliserad och automatiserad värld vill Anette poängtera att detta inte innebär att ekonomens roll blir mindre. Tvärtom är det viktigt att den basala kunskapen finns där för att kritiskt kunna granska en robots arbete.

Ekonomer måste vara redovisningskunniga för att kunna veta att AI levererar rätt. Men tyvärr visar undersökningar att det finns ett vikande intresse för redovisning bland studenter. Ja, trots en vikande konjunktur ser vi att det fortfarande är svårt att hitta specialisterna och talangerna.

Kompetensutveckling när spelplanen ritas om

Så hur kompetensutvecklar vi oss på denna nya arena? Anette menar att man inte alltid måste gå externt för att hämta ny kompetens utan att det är lika viktigt att jobba med den egna kompetensutvecklingen och att lära sig själv. Här har arbetsgivaren också en roll.

Och på individnivå kan du specialisera och nischa dig inom något område. Tänk strategiskt, hållbarhet är ett typiskt område. Men även inom skatt, regelverk och programmering finns ett stort kompetensbehov, menar Anette.

RPA, AI och Machine Learning är här, och det är otroligt spännande. Bejaka detta och var intresserad. Se det som ytterligare en möjliggörare i stället för ett hot, säger Peter.

Talangerna som gör jobbet

I denna nya framtid ska ”någon veta vad man ska göra när ingen vet vad man ska göra”. Anette menar att det är en vedertagen sanning att det är talangerna som står för innovation och förändring och att många företag undervärderar vikten av dessa.

Ja, vi behöver dig som talang för att veta vad man ska göra när ingen vet vad man ska göra, detta är avgörande för företags framdrift och utveckling, avslutar Anette.

3 tips för att anpassa ekonomifunktionen

Som chef, rita upp hur din vision av ekonomifunktionen ser ut. Sätt tydliga mål, och visa vilken väg du vill gå.

Beskriv vilka kompetenser du behöver framöver. Då får medarbetare veta vad som krävs för att passa in i den nya organisationen.

Specialistkompetens kan vara dyrt. Kan du hyra in kompetens temporärt? Att hyra in specialister kan också ge utrymme för den egna personalen att vidareutvecklas.

Vem är Anette Wickholm?

Anette Wickholm är rekryteringskonsult på Meritmind har en gedigen erfarenhet av att rekrytera och tillsätta chefer och specialister inom ekonomiområdet. Hon är en förespråkare för kompetensbaserad rekrytering och anser att balansen mellan potential och färdighet utgör två mycket viktiga nycklar i rekryteringar.

 

Vem är Peter Hultman?

Peter Hultman är kundansvarig på Meritmind och har en mångårig bakgrund inom ekonomi, både som revisor, managementkonsult och senast som CFO och hållbarhetschef på Handelshögskolan i Stockholm. Han är en förespråkare för utveckling och förändring inom ekonomi- och hållbarhetsagendan.

Behöver du hjälp med din rekrytering? Kontakta oss här!

Skrivet av: Mathias Johansson