Goda relationer, del 2 – Nyckeln till framgångsrikt samarbete

I mitt resonemang och tidigare blogg kring värdet av goda relationer fortsätter jag nu med att plocka godbitarna ur min ”bibel” nämligen boken ”Förtroendefullt samarbete” skriven av James W Tamm & Ronald J. Luyet. På mina två senaste arbetsplatser har hela personalen genomgått utbildningar kopplade till den. En fantastisk möjlighet till personlig och därmed också verksamhetsmässig utveckling.

På sidan 12 i boken står bland annat följande:

Samarbetsinriktade relationer är värdefulla för företag eftersom de leder till bättre processer, resultat och ökat känslomässigt engagemang som medarbetarna ger verksamheten. Gränslöst känslomässigt engagemang är den passion, iver, entusiasm och inlevelse som individer väljer att förmedla i de projekt, frågor, relationer och organisationer de verkligen tror på.

Det kan inte beordras och försök att göra det kommer oundvikligen att leda till antingen öppen revolt eller passivt motstånd och undergrävande beteende utan samarbetsfärdigheter är ett arbetslag bara en grupp individer som var och en följer sin egen dagordning. Verkligt samarbete börjar inom individen inte inom organisationen.

I min förra blogg inledde jag med den första färdigheten av fem som krävs för förtroendefullt samarbete. Den andra grundläggande färdigheten beskrivs i boken (Del 2) så här:

Sanning – Öppenhet

1.”Sanningen är den stora förenklaren” (Will Schultz)

Det finns ingenting som förstör en relation lika fort som att inte tala sanning. Nivån av tillit i en relation avgörs till stor del av hur mycket sanning som talas. Att vara sanningsenlig är den färdighet du kan lära dig. Det kräver två saker: förmågan att tala sanning och förmågan att lyssna till sanningen.

Att tala sanning är en kombination av medvetenhet, ärlighet och öppenhet. Det innebär alltså inte att man urskiljningslöst ska gå omkring och uttrycka sina åsikter, något som folk ofta förväxlar med att tala sanning. Det får ofta sanningen att framstå i dålig dager, eftersom sådant beteende saknar medvetenhet och ansvarstagande. Det handlar om att blotta sig själv på ett ansvarstagande sätt.

För detta finns följande verktyg(s 86-98):

Första sanningen först: Du hamnar sällan snett om du först berättar avsikten med vad du är på väg att säga.

Kongruent framförande dvs att trovärdigheten i budskapet påverkas av hur väl beteende och tonen på det man förmedlar stämmer med det som sägs. Kroppsspråket står för 55% av budskapet.

Den vanligaste affärskommunikationen i dag är e-post och kan inte uttrycka kroppsspråk eller tonläge. Därför är det av avgörande betydelse att vara tydlig med sina avsikter i viktiga e-postmeddelande.

Lista över vad jag kan dela med mig. Ibland kanske folk inte delar med sig av information pga att de inte förstår att de har den. De är kanske inte medvetna om att de undanhåller informationen. Listan är en påminnelse om vilken typ av information som är möjligt att delge.

2. Att lyssna

Så här klokt står det fortsättningsvis i boken (kap 5): Att lyssna innebär mycket mer än att bara hålla tyst… men det är en bra början.

Det goda lyssnandets inverkan är häpnadsväckande. Det har en positiv inverkan på berättaren, lyssnaren och på relationen. Det goda lyssnandet effekt är:

– Den som berättar ökar sin nivå av öppenhet

– Den som berättar blir mer vältalig och sammanhängande

– Den som berättar tenderar att tycka om lyssnaren

Lyssnarens uppdrag är att skapa ett tryggt klimat där berättaren kan vara öppen och att hjälpa berättaren att göra sig förstådd. Att ge råd är en av många saker som motverkar lyssnandet, speciellt inte när ingen har bett om det. Lyssna på vad den som talar har att säga innan du förbereder ditt svar.

Inom kort kommer jag att blogga om de tre återstående färdigheterna för förtroendefullt samarbete:

3. Eget val –personligt ansvar. Finn hellre en lösning än att skylla på andra.

4. Självkänndom och förståelse för andra

5. Problemlösning och förhandling som stödjer ett samarbetsinriktat klimat

 

Skrivet av: Karin Jonsson