Goda relationer – nyckeln till framgång

highfiveLivet handlar så mycket om relationer. Att fungera och utvecklas tillsammans med andra. Det handlar om att utgå ifrån sig själv för att möta andra på ett förtroendefullt sätt i rollen som maka, mor, vän, affärsbekant, kollega, chef m.m. Av det skälet vill jag delge er ett axplock ur min ”bibel” inom området:

Förtroendefullt samarbete – att bygga långsiktiga relationer (James W Tamm & Ronald J Luyet 2006)

I inledningen skriver författarna bl.a. att ett klimat av förtroendefullt samarbete framstår allt mer som en av framtidens framgångsfaktorer! I boken beskrivs praktiska metoder som vi kan använda för att bli bättre på att bygga samarbetsinriktade relationer.

De 5 grundläggande färdigheterna för förtroendefullt samarbete:

  1. Vilja till samarbete – sträva efter ömsesidig framgång
  2. Sanning och öppenhet
  3. Eget val – personligt ansvar. Finn hellre en lösning än att skylla på andra
  4. Självkännedom och förståelse för andra
  5. Problemlösning och förhandling som stödjer ett samarbetsinriktat klimat

I denna första blogg kommer jag att kort beskriva punkt 1.

1.       Avsikt: Vilja till samarbete

Den egna inställningen har stor effekt på relationer. Om man är försvarsinriktad, fientlig Röd zon, eller mer samarbetsinriktad, ickeförsvarsinriktad Grön zon. Den Gröna zonen söker kontakt utifrån djupt liggande värderingar och förhållningssätt snarare än utifrån taktiskt och strategiskt tänkande. Det yttre och inre jaget är samstämmiga.

Miljöer i den Gröna zonen utmärks av höga nivåer av tillit, dialog, entusiasm, ärlighet, vänskap, skratt, optimism, samarbete, risktagande, öppenhet för feedback, intern motivation, etiskt beteende m.m. Däremot kan långsiktiga konsekvenserna av en Röd zon-kultur vara förödande för en exempelvis en organisation.

När man går in i en konfliktfylld situation så handlar det om ett val mellan dessa två grundläggande förhållningssätt. Försvar är alltid grundad i en rädsla och ett skydd från att uppleva egna känslor och obehag. Den ger enbart en tillfällig lättnad och tar ej itu med det underliggande problemet.

I boken nämns totalt ca 50 olika försvarsignaler varav jag här räknar upp några:

–          Går i försvar/tar åt mig

–          Förlorar sinnet för humor

–          Ökad puls – musklerna spänns

–          Vill ha rätt – så här är det

–          Vill ha sista ordet

–          Tar allt personligt

–          Förstorar allt

–          Förnekar

–          Blir sarkastisk

–          Blir hastigt mindre intelligent ”jag förstår ingenting”

Om du har ett personligt tidigt varningssystem som påminner dig så fort du börjar gå i försvar kan du agera för att minska dina försvarsreaktioner innan de orsaker dig skada. Förutsättningen är att du är medveten om dina signaler.

I vilken zon befinner du dig själv oftast – Röd eller Grön?

Skrivet av: Karin Jonsson