Helena Casserlöv-Kvist ”Kvinnor som vill bygga företag måste våga ta risker”

CFO:n och hållbarhetsarbetet: Så blir det framgångsrikt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

Att det är fler män än kvinnor som startar och driver företag är ingen nyhet. Grundaren till halvmiljardbolaget Meritmind, Helena Casserlöv-Kvist, vill gärna se fler kvinnliga entreprenörer. Hon uppmanar alla kvinnor som funderar på att starta och bygga företag att våga satsa. ” Om du inte vågar får du inte heller något tillbaka”, säger hon.

Enligt rapporten Kvinnors entreprenörskap – Hur jämställt är företagandet? som släpptes av Entreprenörskapsforum den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, har kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige bara ökat marginellt från 25 procent 1980 till knappt 28 procent 2020.

– Vid en första anblick kan dessa siffror verka nedslående, men man måste se dem i sitt sammanhang. Även om andelen kvinnliga företagare av det totala företagandet bara ökat några procentenheter är det många fler personer som startar företag idag. Näringsklimatet i Sverige är ju är så mycket bättre idag. På 80-talet var skatterna högre och attityden gentemot företagare riktigt negativ. Även om jag inte har statistik som går tillbaka till 80-talet har jag statistik från 1993 som visar att det då startade 22 390 företag, medan det år 2019 startade 66 892 nya företag*. Så det är en stor skillnad, säger Helena Casserlöv-Kvist.

Kvinnor är ofta enmansföretagare

Rapporten från Entreprenörskapsforum visar också att dubbelt så många män som kvinnor driver företag av något slag i Sverige, 5,8 procent av kvinnorna respektive 10,6 procent av männen. Av de kvinnor som driver företag i Sverige är 70 procent enmansföretagare medan motsvarande siffra bland männen är 65 procent. Fler kvinnor har enskild firma medan männen har aktiebolag.

Helena Casserlöv-Kvist ställer sig frågande till att Entreprenörskapsforum räknar in alla företagare i kategorin entreprenörer.

– I min värld finns det tre typer av företagare. Enmansbolag, företagare som har anställda, men som är nöjda och inte vill växa, samt entreprenörer som drivs av att växa och bygga bolag. För mig personligen handlar företagande och entreprenörskap om viljan att hjälpa fler att växa och bygga bolag, säger Helena.

Kvinnorna vill växa

Helena välkomnar därför Tillväxtverkets data från 2020 som visar att 71,8 procent av kvinnorna vill växa genom att anställa eller öka omsättningen, motsvarande siffra bland männen är 68,0 procent.

– Det är väldigt roligt att många av de kvinnliga företagarna vill växa. Det innebär förhoppningsvis att gamla invanda beteendemönster som grundar sig i tidig ålder börjar förändras och att kvinnor tar för sig mer, för det är viktigt, säger hon.

Ta risker och räds inte misslyckanden

Helena tycker att kvinnliga entreprenörer i allmänhet måste bli bättre på att våga ta risker och inte vara rädda för att misslyckas.

– Kvinnor som misslyckas dömer sig generellt hårdare än män. Det är sådana grundläggande beteendemönster vi måste komma bort ifrån. Man måste få misslyckas – annars vågar man inte ta risk. Jag tog själv stora risker när jag som småbarnsmamma byggde upp Meritmind. Vartefter bolaget har växt har jag tagit nya risker som att anställa fler eller investera i nya kontor och tjänster. Det är en förutsättning för att utveckla verksamheten.

Hur tror du att det kvinnliga entreprenörskapet utvecklas framåt?

– Jag hoppas och tror att fler kvinnor vill bli starta och bygga stora företag.

Det är viktigt att samhället står bakom entreprenörskap även i de branscher som domineras av kvinnor. Debatten om vinst i välfärden har gjort det svårt för många entreprenörer som verkat inom vård och omsorg. Ställ krav på kvalitet i upphandlingar och följ upp, istället för att strypa entreprenörskapet.

– Jag ser också en risk i att många kvinnor i Sverige idag befinner sig i utanförskap. Det behöver vi, och inte minst våra politiker, jobba med. Sverige är av tradition ett bra land att vara kvinna i och det ska vi vara även i framtiden. Det är fritt att ha vilken religiös tro man vill men vi måste ha gemensamma värderingar för att samhället ska fungera väl. En av de värderingarna måste vara att tjejer ska ha samma rättigheter, möjligheter och ansvar som killar.

Helenas råd till kvinnor som vill starta och bygga företag:

  1. Våga ta risker och var inte rädd för att misslyckas.
  2. Öva dig på att sälja in dina idéer – utan försäljning inget bolag.
  3. Lyssna på råd från andra – men lita på dig själv.
  4. Gå gärna med i ett nätverk – det kan ge stöd och inspiration.
  5. Skaffa dig kunskaper inom ekonomi, försäljning och teknik – det ger dig en bra grund att stå på.

* https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretagare/

Connecta gärna med Helena på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/helenameritmind/ eller maila om du frågor kring hennes entreprenörsresa: helena.casserlov@meritmind.se

Läs också:

Helena Casserlöv-Kvist – årets grundare 2020 ⇒

Rekrytering 2021 – så blir bolaget mer jämställt ⇒

Meritmind vill vara med och hjälpa företag och människor till framgång oavsett om du just startat ditt företag, om du drivit det ett tag och nu vill ha hjälp med att växa eller om du redan är stor och vill utvecklas vidare. Vi kan bistå med styrning, kontroll och utveckling i din verksamhet genom förändringsarbeten, interimstjänster och rekrytering.

Kontakta Susanne Werngren om du vill ha hjälp med några av dessa tjänster.

Susanne Werngren

Operativ chef
susanne.werngren@meritmind.se
Telefon: 070-832 97 92

Skrivet av: Mathias Johansson