Kunskapsöverföring på köpet

MM_20140919_1_litenDet är ingen överdrift att påstå att idag är tempot högre än någonsin när det gäller att genomföra förändringar som är nödvändiga för att företag ska fortsätta vara framgångsrika.  Varför lyckas vissa företag bättre än andra trots att förutsättningarna tycks vara ganska lika? De har nöjdare personal, effektivare bokslutsprocesser, bättre utnyttjande av sina datasystem, bättre resultat. Listan kan göras lång.  En del av förklaringen är troligtvis att de är duktiga på kunskapsutbyte som är en del av det som vi benämner som Knowledge Management. Knowledge Management beskrivs ibland som att ge rätt kunskap till rätt personer i rätt tid.

Konsultrollen har en unik roll i inhämtning och överförande av kunskap. I och med att konsulten genomför många och varierande konsultuppdrag blir erfarenheterna djupa och omfattande, till skillnad från erfarenheterna som finns hos den fasta personalen på bolaget.  Genom att vara ute på olika bolag har man en enorm fördel i att inhämta kunskap om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är ganska lätt att se vad som fungerar i praktiken och vilka förutsättningar som måste finnas för ett lyckat resultat. Detta leder oftast till en bra kunskapsöverföring i de roller där konsulten går in.

”Best practice” är ett begrepp som är användbart i detta sammanhang. Det är lätt att urskilja de bästa lösningarna. Och här kommer då poängen. Har man identifierat de bästa lösningarna är det lätt att kopiera eller överföra dem i de situationer där det behövs nya infallsvinklar och problemlösningar. I detta sammanhang kan det lika väl vara en rekommendation att ej genomföra ett befintligt förslag i bolaget då erfarenhet visar att det ej kommer att fungera särskilt väl, som att ge ett nytt alternativt förslag till förbättringar. Båda kommer att spara mycket tid och pengar.

Bäst av allt och som kommer som grädde på moset. Genom att utöver få det löpande arbetet utfört, kunna få ta del av bra lösningar utan extra kostnad.

Skrivet av: Per-Åke Norsell